Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”

Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego” – polskie odznaczenie cywilne (resortowe) okresu PRL, nadawane przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Spraw Wewnętrznych.

Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”
Awers
Awers i rewers (brązowa odznaka)
Baretka
Baretka odznaki brązowej
Baretka
Baretka odznaki srebrnej
Baretka
Baretka odznaki złotej
Ustanowiono

15 października 1971

Wielkość

średnica 32 mm

Odznaka została ustanowiona uchwałą Rady Ministrów nr 219 z dnia 15 października 1971. Odznaka posiadała trzy stopnie: złota, srebrna i brązowa.

Uchwała ta została uchylona 7 grudnia 1990 uchwałą Rady Ministrów nr 188 z 30 listopada 1990 i tym samym nadawanie odznaki zakończono.

Zasady nadawaniaEdytuj

Odznakę nadawano osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do umocnienia ładu i porządku publicznego, a w szczególności:

  1. wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z ochroną porządku publicznego albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań związanych z ochroną porządku publicznego,
  2. zajmując stanowiska społeczne, w administracji państwowej, organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości i gospodarce narodowej przyczyniły się w istotny sposób do umocnienia porządku publicznego,
  3. swoją ofiarną pracą w terenowych organach władzy i administracji państwowej przyczyniły się bezpośrednio do zapewnienia i utrwalenia porządku publicznego,
  4. pracą w organizacjach społecznych lub przez inną działalność przyczyniły się do umocnienia porządku publicznego.

Można było ją m.in. nadawać funkcjonariuszom ORMO. Odznaka mogła być również nadana instytucji, zakładowi lub przedsiębiorstwu, organizacji społecznej i jednostce wojskowej szczególnie zasłużonej w ochronie porządku publicznego.

Odznakę nadawał początkowo Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, a od sierpnia 1980Minister Spraw Wewnętrznych[1]. Nadawana była z okazji Święta Odrodzenia Polski – 22 lipca lub rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej7 października, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach w innych terminach. Osoba wyróżniona otrzymywał odznakę i jej legitymację. Odznaka określonego stopnia mogła być nadana danej osobie tylko jeden raz. Przy nadawaniu odznaki zachowywano kolejność w stopniach (najpierw brązową, następnie srebrną i złotą), lecz w szczególnie uzasadnionych wypadkach można było odstąpić od zachowania kolejności.

Opis odznakiEdytuj

Odznaka ma kształt krążka o średnicy 32 mm wykonanego z metalu. Na awersie znajduje się wypukło rzeźbiona tarcza ze stylizowanym orłem piastowskim (bez korony), umieszczona na tle rozety z 12 płatków (według oryginalnego opisu odznaki: na tle 12 symetrycznie ułożonych elementów dekoracyjnych, przeciętych na osi rozszerzającymi się ku centrum strzałkami). Na rewersie poziomo, między stylizowanymi gałązkami laurowymi znajduje się napis: ZA ZASŁUGI / W OCHRONIE / PORZĄDKU / PUBLICZNEGO, a poniżej skrót: PRL.

Odznakę noszono na ciemnoniebieskiej wstążce o szerokości 37 mm, z pionowym paskiem środkowym o szerokości 12 mm koloru czerwonego oraz dwoma wąskimi białymi paskami. Obecnie na takiej wstążce zawieszany jest Medal za Zasługi dla Policji.

Odznakę noszono na lewej stronie piersi w kolejności za odznaczeniami państwowymi.

OdznaczeniEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Zmiana uchwałą Nr 65 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1980 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących zadań naczelnych organów administracji państwowej, M.P. z 1980 r. nr 18, poz. 87

BibliografiaEdytuj

  • Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”, M.P. z 1971 r. nr 52, poz. 335