Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”

polskie resortowe odznaczenie cywilne

Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki nadawanej w latach 1960–1996.

Odznaka
„Zasłużony Działacz Turystyki"
Awers
Awers srebrnej odznaki
Ustanowiono

21 grudnia 1960

Wycofano

11 maja 1996

Dewiza

ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI

Powiązane

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”

Ta jednostopniowa odznaka została ustanowiona 21 grudnia 1960 w celu nagradzania zasług położonych dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki, od 1971 nagradzano nią również wieloletnią i ofiarną pracę lub działalność społeczną w tych dziedzinach, a także podzielono na trzy stopnie (złoty, srebrny i brązowy). Przyznawana była przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

Miała wygląd równoramiennego trójkąta, z podstawą u góry, o długości ramienia 27,5 mm. Pośrodku umieszczono mapę konturową Polski, podzieloną na dwie części w poziomie, z których górna była emaliowana na biało, a dolna na czerwono. Wokół odznaki, wygrawerowano napis ZASŁUŻONY / DZIAŁACZ / TURYSTYKI, po jednym słowie na każdym z brzegów trójkąta, zaczynając od górnego.

Odznaka została zniesiona w 1996 wraz z szeregiem innych odznaczeń ustanowionych w okresie PRL. Zastąpiła ją w 1998 nowa Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”.

Odznaczeni

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”.

Bibliografia

edytuj
  • Stefan Oberleitner: Odznaki honorowe (resortowe) PRL 1944-1989. Rzeszów: PTN, 2000, s. 111
  • Uchwała nr 427 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1960 r. w sprawie nadawania wyróżnień i odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu" (M.P. z 1960 r. nr 96, poz. 427)
  • Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. w sprawie nadania odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu" (M.P. z 1971 r. nr 42, poz. 269)
  • Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1990 r. nr 10, poz. 60)
  • Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów za nieobowiązujące (M.P. z 1996 r. nr 29, poz. 301)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 1998 r. nr 20, poz. 90)