Odznaka honorowa „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 26 października 1971 i nadawane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (od 1986 przez Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej), przyznawane jako zaszczytne wyróżnienie nadawane pracownikom budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, innym osobom fizycznym oraz społecznym zbiorowościom w uznaniu ich wieloletniej, aktywnej pracy zawodowej i działalności oraz zasług dla rozwoju budownictwa i ww. przemysłu. Odznaka podzielona była na trzy stopnie (złoty, srebrny i brązowy) i noszona w przypadku osób fizycznych na prawej piersi. Została wycofana 29 stycznia 2000. Zastąpiła ją, ustanowiona tym samym rozporządzeniem, nowa Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa”.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”
Awers
Awers wzoru odznaki
Rewers
Rewers wzoru odznaki
Ustanowiono 26 października 1971
Wycofano 29 stycznia 2000
Powiązane Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa”

OdznaczeniEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Stefan Oberleitner: Odznaki honorowe (resortowe) PRL 1944-1989. Rzeszów: PTN, 2000, s. 41-42
  • Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (M.P. z 1971 r. nr 53, poz. 343)
  • Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 października 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia (M.P. z 1971 r. nr 53, poz. 345)
  • Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (M.P. z 1985 r. nr 13, poz. 98)
  • Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwały w sprawie ustanowienia odznak honorowych "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej" oraz "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (M.P. z 1986 r. nr 19, poz. 136)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2000 r. nr 1, poz. 2)