Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” – jedna z piętnastu odznak tytułów honorowych przyznawanych w PRL, ustanowiona 12 maja 1979 jako wyróżnienie dla najbardziej zasłużonych lekarzy, którzy w okresie wieloletniej pracy zawodowej wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w zapobieganiu chorobom, ich rozpoznawaniu i zwalczaniu, rehabilitacji leczniczej i rehabilitacja zawodowej, organizacji opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz badaniach mających doniosłe znaczenie dla rozwoju nauk medycznych.

Odznaka tytułu honorowego
„Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
Awers
Awers odznaki
Ustanowiono

12 maja 1979

Wycofano

23 grudnia 1992

Święto

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Dewiza

ZASŁUŻONY LEKARZ PRL

Wielkość

∅ 43 mm

Kruszec

metal złocony i srebrzony

Wydano

ponad 350

Powiązane

Odznaka honorowa „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Tytuł honorowy wraz z odznaką nadawano z okazji „Dnia Pracownika Służby Zdrowia” (pierwsza niedziela po 7 kwietnia). Odznakę noszono na prawej stronie piersi.

Wszystkie tytuły honorowe zostały zlikwidowane 23 grudnia 1992, ustawą z dnia 16 października 1992.

OdznaczeniEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 1979 r. o ustanowieniu tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz.U. z 1979 r. nr 8, poz. 47)
  • Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1979 r. w sprawie tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (M.P. z 1979 r. nr 14, poz. 78)
  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. z 1992 r. nr 90, poz. 451)
  • Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Lekarz PRL”. [dostęp 2013-06-27].
  • Stefan Oberleitner: Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990. Vademecum dla kolekcjonerów. T. II (Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1990). Zielona Góra: Kanion, 1999, s. 10, 77-90.