Otwórz menu główne

Oficerska Szkoła Służby Geograficznej

Oficerska Szkoła Służby Geograficznej (OSSG) – szkoła Wojska Polskiego kształcąca oficerów służby geograficznej.

Oficerska Szkoła Służby Geograficznej
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1947
Rozformowanie 1949
Organizacja
Dyslokacja Warszawa
Rodzaj sił zbrojnych wojska lądowe
Budynek Wojskowego Instytutu Geograficznego, siedziba OSSG

Spis treści

FormowanieEdytuj

Szkoła powstała na podstawie rozkazu Nr 0148/org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1947 r., w strukturze (etat Nr 29/3) i w siedzibie Wojskowego Instytutu Geograficznego - Aleje Jerozolimskie 97 w Warszawie.

Kadrę dydaktyczną stanowili pracownicy Wojskowego Instytutu Geograficznego oraz pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. W szkole kształcono 28 oficerów, którzy objęci zostali szkoleniem specjalistycznym i praktycznym.

WIG i OSSG rozformowana została 31 maja 1949 r. na podstawie rozkazu Nr 091/org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 1949 r. Wspomniany rozkaz w ogóle nie wspominał o 28 oficerach - słuchaczach szkoły. Pozostali oni "poza etatem". Na wniosek płk. Michała Chilińskiego, ówczesnego szefa Oddziału IX Topograficznego SG WP, słuchacze OSSG zaliczeni zostali do składu zmiennego nowo powstałej Oficerskiej Szkoły Topografów w Warszawie, jako "drugi rocznik". Szkolenie tych oficerów zakończone zostało w pierwszej połowie listopada 1949 r. Absolwenci nie otrzymali żadnych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły.

KomendanciEdytuj

 • ppłk Edward Buźkiewicz - (1947-1948)

Kadra dydaktyczna szkołyEdytuj

 • ppłk Bolesław Tuora (oficer WP II RP) - wykładowca geometrii i zastępca komendanta WIG ds. technicznych
 • ppłk Antoni Rogala-Zawadzki (oficer WP II RP) - wykładowca fotogrametrii
 • ppłk Bronisław Dzikiewicz (oficer WP II RP) - wykładowca geodezji i astronomii
 • ppłk Kozłowski - zastępca komendanta szkoły ds. polit.-wych.
 • mjr Józef Lechicz-Celica (oficer rezerwy WP II RP i AK) - zastępca komendanta szkoły ds. polit.-wych. (od stycznia 1948 r.)
 • mjr Bronisław Słupeczański (oficer WP II RP) - wykładowca topografii
 • mjr Franciszek Nowicki (oficer WP II RP) - wykładowca topografii
 • mjr Tadeusz Bukład - wykładowca wojskowo-geograficznego opisu terenu i pełniący obowiązki komendanta szkoły (1948-1949)
 • mjr inż. Józef Chabros - wykładowca algebry
 • mjr inż. Bolesław Gawryś - wykładowca trygonometrii, pierwszy komendant OST
 • mjr pil. Eugeniusz Stankiewicz - wykładowca matematyki
 • mjr inż. Kazimierz Wojan - wykładowca kartografii matematycznej
 • kpt. Włodzimierz Oniszczyk (oficer WP II RP) - wykładowca kreślarstwo
 • kpt. mgr Feliks Osowski - wykładowca historii kartografii
 • dr Stanisław Pietkiewicz (Uniwersytet Warszawski) - wykładowca geografii i geologii
 • inż. Zygmunt Musiatowicz - wykładowca geomagnetyzmu, optyki i instrumentoznastwa
 • inż. Czesław Wyszogrodzki (Politechnika Warszawska) - wykładowca miernictwa i pomiarów miejskich

BibliografiaEdytuj

 • Bolesław Krasiewicz, Oficerska Szkoła Służby Geograficznej, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 4 (126), Warszawa 1988, s. 30-41
 • Bronisław Dzikiewicz, Z teodolitem pod Monte Cassino, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984, ISBN 83-11-07043-1, OCLC 830240422.
 • 90 lat geografii wojskowej, Bellona 2009 nr specjalny