Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

związek zawodowy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w skrócie: OPZZ – polska centrala związkowa.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
All-Poland Alliance of Trade Unions
Ilustracja
Siedziba Centrali OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 24 listopada 1984
Rodzaj stowarzyszenia ogólnopolska centrala związków zawodowych
Zasięg struktura ogólnokrajowa
Przewodniczący Andrzej Radzikowski
Nr KRS 0000033976
Data rejestracji 2001
brak współrzędnych
Strona internetowa

Głównym zadaniem OPZZ jest obrona socjalnych i pracowniczych uprawnień członków związków (głównie pracowników przedsiębiorstw państwowych). Do OPZZ przynależy 86 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych i zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkie[1].

Naczelnymi władzami OPZZ są: Kongres, Rada, Prezydium i Komisja Rewizyjna. W skład prezydium obecnie wchodzą: przewodniczący Andrzej Radzikowski oraz trójka wiceprzewodniczących: Sebastian Koćwin, Piotr Ostrowski oraz Barbara Popielarz[2].

HistoriaEdytuj

Porozumienie zostało utworzone 24 listopada 1984 na mocy ustawy o związkach zawodowych z 1982 (ustawa, która również delegalizowała NSZZ „Solidarność”) przez Zgromadzenie Przedstawicieli Branżowych Związków Zawodowych. Do 1990 OPZZ było silnie podporządkowane PZPR. Po przemianach ustrojowych i likwidacji PZPR związek zawodowy współtworzył (w latach 1991–1997) koalicję wyborczą z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

W latach 1985–1999 OPZZ należało do Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU). Obecnie, od 13 marca 2006, należy do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), a od 1 listopada 2006 – do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation – ITUC).

Na podstawie przepisów z lat 90. OPZZ przejął część majątku przedwojennych związków zawodowych, znacjonalizowanych w czasach PRL[3].

De facto OPZZ jest kontynuatorem działającej do 1980 Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).

Przewodniczący OPZZEdytuj

Struktury branżowe OPZZ[4]Edytuj

Branża I. Górnictwo i energetykaEdytuj

 • Federacja Związków Zawodowych KADRA XXI
 • Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
 • Związek Zawodowy "Kontra"
 • Federacja Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców
 • Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór" KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie
 • Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce
 • Związek Zawodowy Jedności Górniczej
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii
 • Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka"
 • Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
 • Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
 • Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
 • Związek Zawodowy Pracowników Dołowych
 • Związek Zawodowy Górników w Polsce
 • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
 • Związek Zawodowy Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce

Branża II. PrzemysłEdytuj

 • Związek Zawodowy Sektora Obronnego
 • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
 • Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej
 • Porozumienie Branżowych Związków Zawodowych
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
 • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Cukierniczego
 • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce
 • Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „Farmacja”
 • Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego
 • Federacja Związków Zawodowych Szkło
 • Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
 • Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
 • Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Branża III. Oświata i naukaEdytuj

Branża IV. Usługi publiczneEdytuj

 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych
 • Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
 • Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP
 • Związek Pracowników Wojska "TARCZA"
 • Związek Zawodowy Pracowników "Porozumienie 2014" w Polsce
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
 • Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
 • Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
 • Związek Zawodowy Strażaków „Florian”
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Związek Zawodowy Anestezjologów
 • Związek Zawodowy Lekarzy MSWiA
 • Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

Branża V. TransportEdytuj

Branża VI. Budownictwo i przemysł drzewnyEdytuj

Branża VII. Handel, usługi, kultura i sztukaEdytuj

 • Związek Zawodowy Pracowników Poczty
 • Związek Zawodowy „Powszechne Ubezpieczenia”
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji
 • Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
 • Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy”
 • Związek Zawodowy Pracowników „Totalizator Sportowy Sp. z o.o”
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Ubezpieczeń
 • Związek Zawodowy Pracowników i Sprzedawców „RUCH S.A.”
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
 • Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
 • Związek Zawodowy Poligrafów

Działalność gospodarcza OPZZEdytuj

W 2001 OPZZ utworzyło Fundację Porozumienie (przekształconą następnie w Fundację Wsparcie) – organizację zarządzającą majątkiem Funduszu Wczasów Pracowniczych.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj