Ogród zimowy

Ogród zimowy – według terminologii nowoczesnego budownictwa jest to budynek kubaturowy.

Ogród zimowy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

CharakterystykaEdytuj

Ogród zimowy często mylony jest z oranżerią (w potocznym znaczeniu tego słowa) lub werandą – z powodu podobnego zastosowania – i szklarnią – z powodu bezpośredniego (i niewłaściwego) kojarzenia nazw. Do ogrodów zimowych zaliczane są także nowe typy konstrukcji jak Sunroomy czy Oazy ze Szkła. Pod względem technicznym różnią się one od ogrodów zimowych typem użytych elementów konstrukcyjnych. Ogrody zimowe są zbudowane z elementów z oddzieleniem termicznym zachowujących niski współczynnik przenikania cieplnego. Sunroomy i Oazy ze szkła są zbudowane z lekkich profili o wysokim współczynniku przenikania cieplnego dzięki czemu często budowane są w systemie bezramowym, z drzwi skonstruowanych całkowicie ze szkła.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem budowlanym w Polsce (Art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2007 r. nr 191, poz. 1373, tekst ujednolicony Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) niewymagane jest pozwolenie na budowę ogrodu zimowego, a jedynie zgłoszenie zamiaru budowy, jeżeli jego powierzchnia nie przekracza 35 m2, (Art.29 pkt 1.2 ustawy PB jw.) przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Linki zewnętrzneEdytuj