Ogrody – jedno z 12 osiedli (jednostek pomocniczych gminy), na jakie podzielone jest miasto Biłgoraj[2].

Ogrody
Osiedle Biłgoraja
Państwo

 Polska

Województwo

 lubelskie

Powiat

biłgorajski

Miasto

Biłgoraj

Powierzchnia

ok. 1,06[1] km²

Tablice rejestracyjne

LBL

Położenie na mapie Biłgoraja
Mapa konturowa Biłgoraja, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Ogrody”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „Ogrody”
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa konturowa województwa lubelskiego, na dole znajduje się punkt z opisem „Ogrody”
Położenie na mapie powiatu biłgorajskiego
Mapa konturowa powiatu biłgorajskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ogrody”
Ziemia50°32′02″N 22°43′41″E/50,534000 22,728000

Dane ogólne edytuj

Ogrody znajdują się we wschodniej części miasta. Sąsiadują ze Środmieściem (od zachodu), Piaskami (od południa) oraz osiedlem Sitarska - Kępy (od północy).

Zachodnią granicą osiedla jest ulica Długa, południową ulica Partyzantów, natomiast północną ciąg ulic ks. Józefa Chmielewskiego i 11 Listopada. Po stronie wschodniej Ogrody sięgają granicy miasta.

Obszar Ogrodów w większej części zajmuje budownictwo jednorodzinne. Kilka kwartałów między ulicami jest zajęte przez osiedle bloków mieszkalnych. We wschodniej części osiedla jeszcze znajdują się stopniowo zabudowywane łąki i nieużytki[3]. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tereny te docelowo także są w większości przeznaczone dla domów jednorodzinnych[4].

Na terenie Ogrodów znajduje się Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących; oprócz budynku szkolnego i internatu obejmuje on place rekreacyjno-sportowe z boiskami oraz krytą pływalnię[5]. Obiekty te są ogólnodostępne i służą mieszkańcom osiedla oraz miasta. W północnej części osiedla zlokalizowany jest kościół katolicki pw. św. Jana Pawła II.

Organem uchwałodawczym osiedla jako jednostki pomocniczej gminy miejskiej Biłgoraj jest Rada Osiedla. Organ wykonawczy to Zarząd Osiedla[6].

Informacje historyczne edytuj

Od momentu lokacji Biłgoraja w drugiej połowie XVI w. obszar dzisiejszego osiedla Ogrody stanowił niezabudowaną przestrzeń, położoną za wschodnią granicą miasta. Teren ten był zagospodarowany jako łąki, pastwiska i ogrody miejskie aż do XIX w[7]. Dzisiejsza nazwa osiedla jest pozostałością dawnego sposobu użytkowania obszaru.

Na przełomie XIX i XX w. dawną drogę gospodarczą, która dotąd obiegała miasto od wschodu, przekształcono w ulicę. Obecnie nosi ona miano Długiej i stanowi zachodnią granicą Ogrodów[7]. W 1914 r. wybudowano kolej wąskotorową, która łączyła Biłgoraj ze Zwierzyńcem. Jej przebieg był tutaj południkowy: biegła prawie równolegle do wymienionej ulicy i odcinała obszar dzisiejszych Ogrodów od miasta.

W okresie międzywojennym (1918-1939) teren Ogrodów, odseparowany od miasta przez torowiska kolejowe, nie uległ większym przemianom. Prawie wcale nie rozwijała się tutaj zabudowa mieszkalna; funkcjonowała natomiast cegielnia[8], której pozostałością jest dzisiaj nazwa ulicy Cegielnianej.

W pierwszej połowie lat 70. XX w. zdemontowano torowiska opisanej kolei wąskotorowej, a w miejscu dawnych nasypów kolejowych wytyczono obecną aleję 400-lecia. Wówczas też rozpoczął się proces szybkiej zabudowy obszaru Ogrodów. W latach 80. XX w. wybudowano obecnie istniejące blokowiska.

Osiedle Ogrody jako jednostkę podziału administracyjnego w obecnym kształcie formalnie powołano do życia Uchwałą Rady Miasta w Biłgoraju z dnia 25 sierpnia 2004 r[9].

Przypisy edytuj

  1. Pomiar w Geoportalu, 2018-10-25.
  2. § 29 uchwały nr XIII/122/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Biłgoraja [online], 2019-10-30 [dostęp 2022-08-12].
  3. Podgląd w Geoportalu, 2018-10-25.
  4. Uchwała Nr XLI/341/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w osiedlu Ogrody w Biłgoraju.
  5. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju [online], www.zsbio.lbl.pl [dostęp 2018-10-25] (pol.).
  6. Uchwała Rady Miasta w Biłgoraju z dnia 25 sierpnia 2004 r.
  7. a b Rozdz. Układ przestrzenny miasta, Dzieje Biłgoraja, Markiewicz, Śladkowski, Szczygieł, Lublin 1985.
  8. Mapa topograficzna 1:100000, pas 46, słup 35. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1938.
  9. Rady Osiedli - Biłgoraj [online] [dostęp 2018-10-23] (pol.).