Okręg Korpusu Nr III

Okręg Korpusu Nr III (OK III) – okręg wojskowy Wojska Polskiego II RP w latach 1921-1939 z siedzibą dowództwa w garnizonie Grodno.

DOK w 1939

Zasięg terytorialny okręgu edytuj

Na podstawie rozkazu O. I. Szt. Gen. 6443.Org. ministra spraw wojskowych z dniem 1 września 1924 z Okręgu Korpusu Nr I wyłączone zostały powiaty: białostocki, szczuczyński i wysokomazowiecki, i wcielone do Okręgu Korpusu Nr III, do rejonu służb Grodno[1]. W związku z powyższym dowódcy Okręgu Korpusu Nr III podporządkowano: Dowództwo 1 Dywizji Kawalerii, Dowództwo Artylerii Konnej 1 Dywizji Kawalerii, 10 puł., 8 dak, szw. zapas. 1 puł., szw. zapas. 2 puł., składnicę wojenną 1 pap Leg., OZM Nr III, PKU Białystok, Szpital Rejonowy Białystok, Filię Rejonowego Zakładu Gospodarczego, oficera łączności WWKol. Wilno w Białymstoku, 9 psk w Grajewie i Komendę Obozu Warownego w Osowcu. Pod względem terytorialnym w OK III pozostał III/42 pp w Osowcu oraz I i II/42 pp w Białymstoku[2].

Okręg Korpusu Nr III obejmował swoim zasięgiem (...)

Jednostki i instytucje wojskowe stacjonujące na obszarze OK III edytuj

Wyższe dowództwa edytuj

Wielkie jednostki, oddziały i pododdziały broni edytuj

Piechota
Osobny artykuł: Piechota II RP.
Kawaleria
Artyleria

Oddziały i zakłady służb edytuj

Służba sprawiedliwości

W czerwcu 1924 roku Sąd i Prokuratura zostały przeniesione z Grodna do Wilna i umieszczone w lokalu przy ulicy Sobocz 17[3].

 • Wojskowy Sąd Rejonowy Grodno
 • Wojskowy Sąd Rejonowy Lida
 • Wojskowy Sąd Rejonowy Wilno
 • Wojskowe Więzienie Śledcze Nr 3
Służba zdrowia
Osobny artykuł: Służba zdrowia (II RP).
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Grodno
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Lida
 • Kierownictwo Rejonu Sanitarnego Wilno
 • Szpital Okręgowy Nr III w Wilnie (do 1925) → Szpital Obozu Warownego „Wilno”
 • Szpital Rejonowy Grodno (do 1925) → 3 Szpital Okręgowy
 • 3 Szpital Okręgowy w Grodnie (1925-1939)
 • Szpital Rejonowy Lida (1919-1926) → GICh
 • Szpital Rejonowy Suwałki (1921-1925) → GICh
 • Filia w Wołkowysku Szpitala Rejonowego Suwałki (1919-1923) → GICh
 • Garnizonowa Izba Chorych w Białymstoku
 • Garnizonowa Izba Chorych w Lidzie
 • Garnizonowa Izba Chorych w Nowej Wilejce[4]
 • Garnizonowa Izba Chorych w Suwałkach
 • Garnizonowa Izba Chorych w Wołkowysku (1923-1927)
Służba intendentury
Osobne artykuły: Służba intendenturySkładnice.
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 3 w Grodnie
  • Kadra Zapasowa Służby Intendentury Nr 3
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 12 w Wilnie
  • Kadra Zapasowa Służby Intendentury Nr 12
 • Składnica Materiału Intendenckiego Nr 13 w Białymstoku
  • Kadra Zapasowa Służby Intendentury Nr 13
Służba uzupełnień (poborowa)
 
Komendy rejonów uzupełnień DOK III

Przypisy edytuj

 1. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 24 z 17 czerwca 1924, poz. 360.
 2. Poszerzenie O.K. III. „Polska Zbrojna”. 254, s. 4, 1924-09-16. Warszawa. .
 3. Kronika wojskowa. „Polska Zbrojna”. 170, s. 2, 1924-06-23. Warszawa. 
 4. Z dniem 1 grudnia 1930 roku minister spraw wojskowych powiększył GICh w Nowej Wilejce do stanu 60 łóżek. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 36 z 13 listopada 1930 roku, poz. 416.

Bibliografia edytuj

 • Piotr Zarzycki, Plan mobilizacyjny "W", Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks" i Zarząd XII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Pruszków 1995, ISBN 83-85621-87-3.