Okręg Lwów Armii Krajowej

Okręg „Lwów” Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, wreszcie Armii Krajowej noszący kryptonimy „Dukat”, „Lira”, „Promień”.

Okręg Lwów
Armii Krajowej
Ilustracja
Historia
Państwo

 Polskie Państwo Podziemne

Rozformowanie

1944

Organizacja
Kryptonim

„Dukat”, „Lira”, „Promień”

Rodzaj sił zbrojnych

partyzantka

Formacja

SZP, ZWZ, AK

Podległość

Komenda Główna AK

Komendantem Okręgu był Stefan Czerwiński ps. „Stefan”.

Organizacja okręgu

edytuj

Konspiracja we Lwowie zaczęła się tworzyć w przededniu kapitulacji miasta już we wrześniu 1939. Powstało kilka organizacji niepodległościowych, które w późniejszym okresie tworzyły ZWZ-1Iub ZWZ-2[1]. NKWD dokonało jednak serii aresztowań i skutecznie rozbijało rozwój podziemnych struktur ZWZ i innych organizacji niepodległościowych.

Pod koniec grudnia 1942, tym razem gestapo rozbiło komendę Okręgu Lwowskiego. W połowie marca 1943 skierowano z Łodzi płk. Ludwika Czyżewskiego „Juliana”, „Franciszka”, który objął stanowisko komendanta.

Pod koniec 1943 okręg liczył około 15 300 ludzi[2] w sztabach i jednostkach liniowych. Oddziały AK okręgu miały w ramach „Burzy” utworzyć jednostki należące do 5 Lwowskiej Dywizji Piechoty, stacjonującej przed wojną w mieście.

Struktura okręgu

edytuj

Wydziały:

 • I – organizacyjny
 • II – wywiad i kontrwywiad
  • II/A – wywiad
  • II/B – kontrwywiad
 • III – operacyjny
 • IV – zaopatrzenia, kwatermistrzowski
 • V-K (V-A) – łączności konspiracyjnej
 • V-O (V-B) – łączności operacyjnej
 • VI (BIP)
 • VII – finansowy
 • VIII – saperów i Kedywu
 • IX – wojskowy

Inspektoraty[3]:

Oddziały leśne:

 • 19 pułk piechoty (4 kompanie), Inspektorat Północno-Zachodni
 • 26 pułk piechoty (7 kompanii), Inspektorat Zachodni
 • 40 pułk piechoty (5 kompanii), Inspektorat Południowy
 • 14 pułk ułanów (4 szwadrony), Dzielnica Wschodnia
 • Oddział leśny Kedywu „Szary” (3 kompanie), Inspektorat Południowo-Zachodni

Żołnierze Okręgu Lwów AK

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Żołnierze Okręgu Lwów Armii Krajowej.
Komendanci
Szefowie sztabu
Duszpasterz
 • ks. ppłk (dziekan) Albin Mydlarz (lipiec 1943 – 31 lipca 1944)

Przypisy

edytuj
 1. Utworzona na bazie SZP
 2. T. Krząstek, W 55 Rocznice powstania AK..., s. 35
 3. R. Wnuk, Atlas..., s.58
 4. W 1943 włączony w skład Okręgu Tarnopol (bez obwodu Przemyślany)
 5. Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa – Nila [online], old.muzeum-ak.pl [dostęp 2023-09-27].
 6. ppłk kaw. WP II RP/ AK Władysław Józef Kotarski „Druh” – ku pamięci. Ogrody Wspomnień. Cmentarz Internetowy [online], www.ogrodywspomnien.pl [dostęp 2023-09-27].
 7. Marian Brzezicki. Wspomnienie z okresu współpracy ze ś.p. ks. W. Cieńskim w konspiracji. „Biuletyn”. Nr 45, s. 18, 19, Czerwiec 1983. Koło Lwowian w Londynie. 

Bibliografia

edytuj
 • Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, Marek Ney-Krwawicz w: Mówią wieki nr 9/1986.
 • Stanisław Pempel: ZWZ - AK we Lwowie : 1939-1945. Warszawa: "Bis" : Trust, 1990. ISBN 83-85102-01-9.
 • Rafał Wnuk: Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. ISBN 978-83-60464-45-8.
 • Światowy Związek Żołnierzy AK, Materiały sympozjum nt: Operacja zbrojna AK kryptonim Burza na ziemiach południowo-wschodnich II RP w 1944. Biblioteczka ”Na Kresach Południowo-Wschodnich 1939-1945 nr 7. Kraków 1994
 • Tadeusz Krząstek, Jerzy Tomczyk: W 55 rocznicę powstania Armii Krajowej". Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1997. ISBN 83-86268-63-8.