Okręg wyborczy Epping

okręg wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin

Okręg wyborczy Epping powstał w 1885 r. i wysyłał do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego, wybieranego w ordynacji większościowej. Okręg został zniesiony w 1974 r.

Deputowani do brytyjskiej Izby Gmin z okręgu EppingEdytuj