Okręg wyborczy Morley and Leeds South

okręg wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin

Okręg wyborczy Morley and Leeds South powstał w 1983 r. i wysyłał do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Okręg obejmował południową część miasta Leeds i okoliczne przedmieścia. Został zniesiony w 1997 r.

Deputowani do brytyjskiej Izby Gmin z okręgu Morley and Leeds SouthEdytuj