Okręg wyborczy Paddington North

okręg wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin

Okręg wyborczy Paddington North powstał w 1885 r. i wysyłał do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Okręg obejmował północną część londyńskiej dzielnicy Paddington. Został zlikwidowany w 1974 r.

Deputowani do brytyjskiej Izby Gmin z okręgu Paddington NorthEdytuj