Okręg wyborczy Seaham

okręg wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin

Okręg wyborczy Seaham powstał w 1918 r. i wysyłał do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Okręg położony był we wschodniej części hrabstwa Durham. Został zlikwidowany w 1950 r.

Deputowani do brytyjskiej Izby Gmin z okręgu SeahamEdytuj