Okręgi autonomiczne Federacji Rosyjskiej

Okręgi autonomiczne Federacji Rosyjskiej – jednostki podziału administracyjnego Rosji.

W skład Federacji Rosyjskiej wchodzą 4 okręgi autonomiczne:

  1. Czukocki
  2. Chanty-Mansyjski
  3. Nieniecki
  4. Jamalsko-Nieniecki.

Do 2005 istniało łącznie 10 okręgów autonomicznych.

W wyniku referendum przeprowadzonego w październiku 2004, 1 grudnia 2005 Komi-Permiacki Okręg Autonomiczny został połączony z obwodem permskim tworząc Kraj Permski.

W wyniku referendum przeprowadzonego 2005 r. 1 stycznia 2007 r. zlikwidowano też dwa inne okręgi autonomiczne, które włączono w skład Kraju Krasnojarskiego:

W wyniku referendum przeprowadzonego w październiku 2005, 1 lipca 2007 Koriacki Okręg Autonomiczny został połączony z obwodem kamczackim tworząc Kraj Kamczacki.

W wyniku referendum przeprowadzonego w kwietniu 2006, 1 stycznia 2008 Ust-Ordyńsko-Buriacki Okręg Autonomiczny został włączony w skład obwodu irkuckiego.

W wyniku referendum przeprowadzonego w marcu 2007, 1 marca 2008 Agińsko-Buriacki Okręg Autonomiczny został połączony z obwodem czytyjskim tworząc Kraj Zabajkalski.