Okręgowa Delegatura Rządu Śląsk

Okręgowa Delegatura Rządu Śląsk – nosiła kryptonimy „Prąd”, „Szyb”, „Węgle”. Delegatem okręgowym był Ignacy Sikora, „Gliwicki”, „Teodor”. Od 1942 przebywał w Warszawie i tam w 1944 zorganizowano biuro delegata. Po rezygnacji Sikory w 1944 przejściowo mianowany został Wincenty Spaltenstein, a potem Jerzy Lewandowicz, który po powstaniu warszawskim przebywał w Częstochowie.

Historia Polski
Kotwica

Ten artykuł jest częścią cyklu:
Polskie Państwo Podziemne