Otwórz menu główne

Okręgowa Rada Adwokacka (ORA) – jeden z organów Izby Adwokackiej.

Liczba Okręgowych Rad jest równa ilości Izb Adwokackich i aktualnie wynosi 24 w całej Polsce.

Skład Okręgowej Rady AdwokackiejEdytuj

 • Dziekan
 • Od 5 do 15 członków
 • Od 2 do 4 Zastępców członków.

Co więcej, prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczącemu komisji rewizyjnej Izby adwokackiej przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej[1].

Okręgowa Rada Adwokacka wybiera także ze swego grona:

 • 1 lub 2 Wicedziekanów
 • Sekretarza
 • Skarbnika
 • Rzecznika Dyscyplinarnego,

którzy to wraz z Dziekanem stanowią Prezydium Rady.

Oraz spośród adwokatów wybierany jest:

 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
 • Przewodniczący i Członkowie zespołu wizytacyjnego.

UprawnieniaEdytuj

Do zakresu działania Okręgowej Rady Adwokackiej należą wszystkie sprawy adwokatury, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym[1], m.in:

 1. występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie zrejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy.
 2. zawieszanie w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega – pomimo wezwania – z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy.
 3. zwoływanie każdorocznego zgromadzenia Izby adwokackiej i zwoływanie nadzwyczajnego zgromadzenia Izby.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj