Okręt nawodny

Okręt nawodny – termin określający ogół klas okrętów wojennych, niemogących się całkowicie zanurzyć pod powierzchnię wody. Obejmuje wszystkie klasy okrętów poza okrętami podwodnymi.

Niszczyciel ORP "Błyskawica"