Otwórz menu główne

Oksyhemoglobina (oksy- + hemoglobina – gr. haíma ‘krew’ i globina, HbO2) jest to nietrwałe połączenie hemoglobiny z tlenem. Powstaje w płucach, jest transportowana do tkanek przez krew, gdzie oddaje tlen mioglobinie i zamienia się w hemoglobinę.

Oksyhemoglobina ma jasnoczerwoną barwę. Występuje fizjologicznie jako składnik krwi utlenowanej.