Oktawa (interwał)

w muzyce prosty interwał ośmiotonowy

Oktawainterwał prosty zawarty między ośmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje oktawa czysta. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

Rodzaje edytuj

Nazwa Opis Przykład
Oktawa czysta
Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie
Oktawa o rozmiarze dwunastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, A-a, H-h). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się prymę czystą. Oznaczenie: 8.  

Interwały pochodne edytuj

Oktawa cztery razy zmniejszona Oktawa trzy razy zmniejszona Oktawa dwa razy zmniejszona Oktawa zmniejszona Oktawa zwiększona Oktawa dwa razy zwiększona Oktawa trzy razy zwiększona Oktawa cztery razy zwiększona
[1] 8>>>>
[2] 8
[3] 1<<<<
[4] 6>
[5] cisis-ceses¹
[1] 8>>>
[2] 9
[3] 1<<<
[4] 6
[5] cis-ceses¹
[1] 8>>
[2] 10
[3] 1<<
[4] [C] 7
[5] c-ceses¹
[1] 8>
[2] 11
[3] 1<
[4] [C] 7<
[5] c-ces¹
[1] 8<
[2] 13
[3] 1>
[4] 9>
[5] c-cis¹
[1] 8<<
[2] 14
[3] 1>>
[4] 9
[5] c-cisis¹
[1] 8<<<
[2] 15
[3] 1>>>
[4] 10>
[5] ces-cisis¹
[1] 8<<<<
[2] 16
[3] 1>>>>
[4] 10
[5] ceses-cisis¹

Objaśnienia do tabeli:
[1] – oznaczenie interwału
[2] – rozmiar interwału w półtonach
[3]przewrót interwału
[4] – najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
[5] – przykład
[C] – należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<

Zobacz też edytuj