Otwórz menu główne

Oligonukleotydy – fragmenty kwasów nukleinowych o długości od kilkunastu do kilkuset nukleotydów.

Otrzymać je można na drodze: