Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o bibliologii i informatologii, organizowana od roku szkolnego 2013/2014 przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[2].

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna
Ilustracja
Dziedzina bibliologia i informatologia
Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych
Organizator Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
Strona internetowa

Patronem olimpiady jest m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywa została zawieszona w 2019 roku.

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

 • rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką,
 • inspirowanie twórczych postaw i eksponowanie znaczenia pracy intelektualnej w życiu zawodowym i społecznym nauczycieli i uczniów,
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz traktowania informacji jako szczególnego dobra niematerialnego,
 • wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury narodowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalności bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy,
 • umożliwienie uczniom prezentacji na szerszym forum swoich pasji, pomysłów, wiedzy i umiejętności w zakresie tematycznym olimpiady,
 • umożliwienie nauczycielom bibliotekarzom oraz nauczycielom przedmiotowym prezentacji na szerszym forum efektów swojej pracy z uczniem w zakresie tematycznym olimpiady,
 • skrócenie ścieżki postępowania rekrutacyjnego na studiach licencjackich I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo laureatom i finalistom III Etapu olimpiady,
 • pozyskanie studentów świadomych swoich decyzji w kwestii wyboru kierunku studiów bibliologicznych i informatologicznych,
 • promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji,
 • integracja środowiska akademickiego, oświatowego i zawodowego[3].

EtapyEdytuj

 • I etap (szkolny)
 • II etap (okręgowy)
 • III etap (finał)

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036)
 2. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 3. Cele Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna. [dostęp 2018-01-13].

BibliografiaEdytuj