Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”” – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu elektryki i elektroniki, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

CeleEdytuj

  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i elektronika,
  • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej
  • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
  • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.[2]

EtapyEdytuj

Olimpiada zorganizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim:

  • zawody I stopnia (etapu szkolnego - przeprowadzany przez szkoły) - test teoretyczny,
  • zawody II stopnia (etapu okręgowego - przeprowadzany przez Komitety Okręgowe Olimpiady) - test teoretyczny,
  • zawody III stopnia (etapu centralnego - przeprowadzany przez komitet organizacyjny zawodów centralnych powoływany przez KGO) - test teoretyczny.

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
  2. Regulamin Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” (pol.). Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. [dostęp 2018-01-31].

BibliografiaEdytuj