Olimpiada Języka Francuskiego

Olimpiada Języka Francuskiego olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu literatury i języka francuskiego. Organizatorem olimpiady w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 jest PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, z siedzibą w Warszawie. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się 40 edycja olimpiady. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1].

CeleEdytuj

Głównym celem olimpiady jest promocja nauczania i uczenia się języka francuskiego w szeroko rozumianym kontekście edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. Cel jest realizowany poprzez wyłonienie i nagradzanie najbardziej utalentowanej młodzieży oraz poznanie wybitnych nauczycieli, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadzie[2].

EtapyEdytuj

Olimpiada składa się z:

  • zawodów I stopnia (etapu szkolnego),
  • zawodów II stopnia (etap okręgowy),
  • zawodów III stopnia (finał).

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
  2. Regulamin Olimpiady Języka Francuskiego (pol.). Olimpiada Języka Francuskiego. [dostęp 2018-03-05].

BibliografiaEdytuj