Olimpiada Medialna

Olimpiada Medialna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu edukacji medialnej, organizowana od roku szkolnego 2011/2012 przez Fundację Nowe Media, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem SWPS oraz od siódmej edycji z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[2]. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[3].

Patronem olimpiady jest m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

EtapyEdytuj

Olimpiada składa się z trzech etapów, przy czym etap ostatni złożony jest z dwóch części. Etap pierwszy to test internetowy, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań badających ich wiedzę dotyczącą zagadnień z programu stałego. Odbywa się on w szkołach, a jego przeprowadzenie nadzorują nauczyciele.

Etap drugi to połączenie testu i zadania polegającego na napisaniu pięciu mini-esejów na tematy związane z tematem przewodnim. Odbywa się on w wydziałach zamiejscowych Uniwersytetu SWPS, pod nadzorem przedstawicieli fundacji.

W trakcie etapu trzeciego uczestnicy wykonują prezentacje multimedialne na temat ściśle związany z tematem przewodnim. Na podstawie oceny tych prezentacji kwalifikowani są do zawodów finałowych, które odbywają się w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS i trwają dwa dni. W ich trakcie finaliści muszą najpierw obronić swoją prezentację przed komisją konkursową, a drugiego dnia biorą udział w debacie, w czasie której bronią wylosowanej tezy. Debata jest obserwowana i oceniana przez komisję.

KomisjaEdytuj

Członkami komisji finałowych w kolejnych edycjach byli naukowcy i dziennikarze, m.in.: dr hab. Barbara Głębicka-Giza (prof. Uniwersytetu SWPS), dr Agnieszka Kamińska (Uniwersytet SWPS), dr hab. Wiesław Godzic (prof. Uniwersytetu SWPS), dr hab. Piotr Drzewiecki (prof. UKSW), dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (NINA), Małgorzata Cebula (Polskie Radio), Jerzy Modlinger (Telewizja Polska), Wojciech Maziarski (Newsweek, Agora), Krystyna Mokrosińska (Telewizja Polska), Robert Bogdański (Fundację Nowe Media).

Tematy poszczególnych edycjiEdytuj

 • I edycja (2011/2012) – cyfryzacja telewizji
 • II edycja (2012/2013) – media publiczne
 • III edycja (2013/2014) – nowe biblioteki wiedzy – repozytoria cyfrowe i audiowizualne
 • IV edycja (2014/2015) – Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj?
 • V edycja (2015/2016) – Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media
 • VI edycja (2016/2017) – Polska w mediach, media w Polsce
 • VII edycja (2017/2018) – Media jako narzędzie kształtowania wizerunku
 • VIII edycja (2018/2019, planowana) – Nowe technologie komunikacyjne[4]

Oprócz tego w każdej edycji olimpiady znajduje się program stały obejmujący następujące zagadnienia:

 • sztuka informacji,
 • odbiór i tworzenie przekazów medialnych,
 • transformacja mediów,
 • sztuka prezentacji i debaty,
 • film.

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036)
 2. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 3. Wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016-05-12. [dostęp 2018-03-07].
 4. Olimpiada Medialna - program VI, VII i VIII edycji. Olimpiada Medialna. [dostęp 2018-01-13].

BibliografiaEdytuj