Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Olimpiada Religii Prawosławnejolimpiada szkolna z zakresu wiedzy o religii prawosławnej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[2]. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[3].

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu religii prawosławnej,
  • nauczenie i sprawdzenie zdolności uczestników w analizowaniu tekstów religijnych,
  • sprawdzenie wiedzy uczestników w tematach historii, pieśni orazsymboliki prawosławia.

EtapyEdytuj

Olimpiada ma 3 etapy :

  • etap szkolny – odbywa się w kilku miejscach w Polsce w tym samym czasie; uczestnicy piszą prace na jeden z trzech zaproponowanych tematów,
  • etap okręgowy – przeprowadzony w formie testu pisemnego,
  • etap centralny – odbywa się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku; etap składa się z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
  2. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych, które uprawniają do uzyskania dokumentu dojrzałości i uczęszczają na lekcje religii prawosławnej.
  3. Wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” (pol.). Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016-05-12. [dostęp 2018-03-07].

BibliografiaEdytuj