Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”

Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu górnictwa. Organizowana jest przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[2].

CeleEdytuj

Głównym celem olimpiady jest upowszechnienie nowoczesnej wiedzy górniczej.

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
  2. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.

BibliografiaEdytuj