Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014/2015 przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z innymi szkołami wyższymi. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Olimpiada Wiedzy o Mediach
Ilustracja
Dziedzina media i dziennikarstwo
Adresaci uczniowie szkół ponadpodstawowych
Organizator Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Strona internetowa

Patronami olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

  • popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie,
  • promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej,
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące historii i zasad funkcjonowania mediów, ujęte w podstawie programowej, zwłaszcza w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, język polski i historia, realizowanych na poziomie rozszerzonym.

EtapyEdytuj

  • I etap (szkolny)
  • II etap (okręgowy)
  • III etap (finał)

Komitety okręgoweEdytuj

Komitety okręgowe olimpiady powołane są na następujących uczelniach:

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036)

BibliografiaEdytuj