Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada o Państwie i Prawie – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana od roku szkolnego 2010/2011[1] przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[2]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a na wniosek dyrektora szkoły również uczniowie gimnazjum[3].

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[4].

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

EtapyEdytuj

Olimpiada składa się z trzech etapów:

  • I etap – szkolny, przeprowadzają komisje szkolne w macierzystych szkołach uczestników,
  • II etap – okręgowy, jest przeprowadzany przez komisje okręgowe w poszczególnych województwach,
  • III etap – centralny (finał).

PrzypisyEdytuj

  1. Najstarsza edycja olimpiady z archiwum stronyOgólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie (pol.). [dostęp 2018-01-31]..
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
  3. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  4. Wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” (pol.). Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016-05-12. [dostęp 2018-03-07].
  5. Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie (pol.). Ogólnopolska Olimpiada o Państwie i Prawie. [dostęp 2018-01-30].

BibliografiaEdytuj