Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”olimpiada szkolna organizowana od 2004 przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Informacyjna Europe Diect w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz miasto Słupsk. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Olimpiada jest dofinansowana przez m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama unia, ale także i państwa członkowskie

EtapyEdytuj

Zawody olimpiady są trójstopniowe:

  • I stopień – szkolny,
  • II stopień – okręgowy,
  • III stopień – centralny.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj