Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska)

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana od roku szkolnego 1996/1997 do roku szkolnego 2009/2010[1] dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowo funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej.

Organizatorem zawodów była Katedra Europejska im. Jeana Monneta w Zakładzie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady był prof. dr hab. Janusz Ruszkowski.

Zawody podzielone były na trzy części:

  • etap szkolny – rozwiązanie testu – dwadzieścia pytań testowych i dwa problemowe,
  • etap okręgowy – w pierwszej części trzydzieści pytań testowych, w drugiej odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania,
  • etap centralny – test pisemny (50 pytań), test pisemny (30 pytań), odpowiedź ustna (4 wylosowane pytania).

Uprawnienia wynikające z uzyskania statusu laureata, bądź finalisty były zróżnicowane w zależności od danej uczelni. Decyzje senatów mogą pozwolić na całkowite lub częściowe zwolnienie z rekrutacji na studia[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Ostatnia edycja na stronie internetowej organizatora dotyczy olimpiady w roku szkolnym 2009/2010.
  2. Musiały pozostawać w zgodzie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

Linki zewnętrzneEdytuj