Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych, właśc. Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – tematyczna olimpiada szkolna z zakresu ubezpieczeń społecznych, której organizatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na początku, od 2014 roku, był to konkurs. Po dwóch latach, od 2016 roku, konkurs został przekształcony w olimpiadę.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” to zwieńczenie czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych pt. „Lekcje z ZUS”, które objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, laureaci i finaliści olimpiady mogą liczyć na nagrody: dodatkowe punkty w rekrutacji i indeksy. Dostają również nagrody rzeczowe. Uprawnienia, które wynikają z uzyskania statusu laureata bądź finalisty są zróżnicowane w zależności od danej uczelni. Uchwały Senatów mogą pozwolić na całkowite lub częściowe zwolnienie z rekrutacji na studia.

Cel olimpiadyEdytuj

Cel olimpiady to upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu, kto chce podejmować świadome decyzje w życiu zawodowym i prywatnym.

Etapy olimpiadyEdytuj

Olimpiada składa się z zawodów rozgrywanych na trzech etapach:

  • etap pierwszy, szkolny;
  • etap drugi, wojewódzki;
  • etap trzeci, centralny (finał olimpiady).

Uczestnicy olimpiadyEdytuj

Uczestnikami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych [1], które biorą udział w programie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Z udziału w olimpiadzie wykluczeni są uczniowie, którzy w poprzednich edycjach zajęli pierwsze miejsce w trzecim etapie. Uczniowie powinni mieć mniej niż 20 lat w dniu zgłoszenia do olimpiady. Olimpiada posiada własny regulamin, który jest publikowany na stronie internetowej olimpiady wraz z terminami kolejnych etapów w danym roku szkolnym[2].

Uniwersytety i szkoły wyższe, które oferują indeksy laureatom i finalistomEdytuj

Uniwersytety i szkoły wyższe, które oferują laureatom i finalistom dodatkowe punkty przy rekrutacjiEdytuj

Historia olimpiadyEdytuj

  • 2014 – konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
  • 2015 – konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
  • od 2016 – corocznie olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj