Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodowąolimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu planowania i zarządzania karierą zawodową, organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1].

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[2].

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

  • podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową,
  • podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

EtapyEdytuj

Olimpiada składa się z trzech etapów:

  • I stopień – szkolny,
  • II stopień – okręgowy,
  • III stopień – centralny.

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
  2. Wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” (pol.). Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016-05-12. [dostęp 2018-03-07].

BibliografiaEdytuj