Online

(Przekierowano z On-line)

Online (ang. online, pierwotnie on-line; dosł. „na linii”) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności lub aktywności.

Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.