Onezyfor Dziewoczka

Onezyfor (Onisifor) Dziewoczkaprawosławny metropolita kijowski w latach 1579–1589. Podobnie jak Bielkiewicz został mianowany metropolitą jako osoba świecka. Zarzucano mu brak postawy moralnej.

Onezyfor Dziewoczka
Metropolita kijowski
Kraj działania

Litwa

Data urodzenia

ok. 1510

Data śmierci

kwiecień 1592

Metropolita kijowski
Okres sprawowania

1579–1589

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Patriarchat Konstantynopolitański

Inkardynacja

Metropolia kijowska

Prezbiterat

do 1579

Chirotonia biskupia

do 1579

ŻyciorysEdytuj

Onysyfor Dziewoczka, herbu Syrokomla, pochodził z Grodzieńskiego, opuściwszy żonę przyjął święcenia kapłańskie, a zostawszy w 1579 metropolitą kijowskim wydał „Służebnik dla cerkwi”. Za Stefana Batorego wyzwolił księży cerkiewnych od sądów świeckich[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Encyklopedya Powszechna Kieszonkowa. Wyd. Zeszyt X. Warszawa: Nakład druk i własność Noskowskiego, 1888.brak strony w książce

BibliografiaEdytuj

  • Bienkowski L. Onesyfor Dziewoczka // Polski słownik biograficzny. – T . XXIV. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdsnsk, 1979. – S. 64-65.
  • Тимошенко Л. «Жаль намъ души и сумнѣнья вашей милости» (Киïвський митрополит Онисифор Дівочка перед викликами часу) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — Дрогобич: 2006. — В. Х. — С. 149-165.
  • Лісейчыкаў Д. В., Бобер І. М. «Варуючы и милуючы малъжонку мою законную веньчалъную…»: жыццё і смерць мітрапаліта-«дваяжэнца» Анісіфара Дзевачкі // Беларускі гістарычны часопіс. — 2018. — № 5. — С. 11-23.