Otwórz menu główne

Onufry Duchińskigenerał polski powstania styczniowego, naczelnik wojenny województwa grodzieńskiego[1].

W czasie powstania listopadowego brał udział w wyprawie na Litwę korpusu gen. Henryka Dembińskiego.

Od marca do 15 sierpnia 1863 był naczelnikiem wojskowym województwa grodzieńskiego w powstaniu styczniowym. Wyjechał do Paryża. 27 października mianowany przez dyktatora Romualda Traugutta generałem brygady. Wyznaczył go naczelnikiem sił zbrojnych województw augustowskiego i grodzieńskiego, z dodaniem powiatów trockiego, lidzkiego i nowogródzkiego. 30 października Rząd Narodowy spowodował odwołanie go z tego stanowiska.

Zmarli powstańcy 1863 roku zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 21 stycznia 1933 roku Krzyżem Niepodległości z Mieczami[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Organizacja władz powstańczych w roku 1863 [Spis obejmuje Komitet Centralny oraz naczelników wojennych i cywilnych powiatów z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, sandomierskiego, krakowskiego, kaliskiego, płockiego, augustowskiego, wileńskiego, kowieńskiego, grodzieńskiego, mińskiego, mohylewskiego, witebskiego, kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego oraz z Galicji, Wielkopolski i Prus Zachodnich. AGAD, nr zespołu 245, s. 13.
  2. Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami poległym i zmarłym Powstańcom 1863 r. (M.P. z 1933 r. nr 24, poz. 32).