Onufry Duchiński

Onufry Gustaw Duchiński (ur. 1805 we Włocławku, zm. ?) – generał polski powstania styczniowego, naczelnik wojenny województwa grodzieńskiego[1].

W czasie powstania listopadowego brał udział w wyprawie na Litwę pod dowództwem generała Henryka Dembińskiego. Mianowany podporucznikiem. W 1831 otrzymał order Virtuti Militari. Po powstaniu wyemigrował do Francji, gdzie w latach 40. był członkiem emigracyjnego Zjednoczenia. Był też oficerem Legionu Portugalskiego organizowanego przez generała Józefa Bema.

Od marca do 15 sierpnia 1863 pełnił funkcję naczelnika wojskowego województwa grodzieńskiego w powstaniu styczniowym. Mianowany pułkownikiem. Poniósł porażkę w bitwie pod Waliłami (29 kwietnia 1863). 27 października mianowany przez dyktatora Romualda Traugutta generałem brygady, który wyznaczył go naczelnikiem sił zbrojnych województw augustowskiego i grodzieńskiego, z dodaniem powiatów trockiego, lidzkiego i nowogródzkiego. 30 października Rząd Narodowy spowodował odwołanie go z tego stanowiska.

Zmarli powstańcy 1863 roku zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 21 stycznia 1933 roku Krzyżem Niepodległości z Mieczami[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Organizacja władz powstańczych w roku 1863 [Spis obejmuje Komitet Centralny oraz naczelników wojennych i cywilnych powiatów z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, sandomierskiego, krakowskiego, kaliskiego, płockiego, augustowskiego, wileńskiego, kowieńskiego, grodzieńskiego, mińskiego, mohylewskiego, witebskiego, kijowskiego, wołyńskiego, podolskiego oraz z Galicji, Wielkopolski i Prus Zachodnich. AGAD, nr zespołu 245, s. 13.
  2. Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami poległym i zmarłym Powstańcom 1863 r. (M.P. z 1933 r. nr 24, poz. 32).

BibliografiaEdytuj

  • Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim, red. Iwona Górska, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział Białystok, 2013.