Oogeneza, owogeneza – zachodzący w jajnikach proces powstawania i dojrzewania komórek jajowych.

Schemat oogenezy

Oogonia dzielą się mitotycznie tworząc diploidalne oocyty I rzędu. Te dzielą się natomiast mejotycznie na haploidalne oocyty II rzędu oraz ciałka kierunkowe. W wyniku oogenezy liczba chromosomów w komórce jajowej zmniejsza się o połowę (z 2n do n). Powstają w niej także żółtko oraz informosomy.

BibliografiaEdytuj