Opór interferencyjny

Opór interferencyjny - jest to fragment składowy oporu aerodynamicznego. Efekt zaburzeń przepływu, wynikłych ze styku stref opływu kadłuba i skrzydła oraz kadłuba i usterzenia.