Opad wielkoskalowy

Opad wielkoskalowy - rodzaj opadu atmosferycznego występującego na frontach atmosferycznych. Określenie jest używane przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego na witrynie pogodowej Polski[1].

Szerokość strefy opadowej sięga do 300 km, jej długość może dochodzić do 1000 km, niekiedy więcej. Opad wielkoskalowy wypada[2] z chmur nimbostratus albo altostratus w rezultacie wślizgu ciepłego powietrza wzdłuż powierzchni frontowej. Składowa pionowa ruchu powietrza jest rzędu cm/s, natężenie opadu nie zmienia się w czasie, czas trwania opadu jest rzędu godzin – obszar pokryty takim deszczem nie zawiera podobszarów bez deszczu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Występuje dla modelu COAMPS dla konkretnej miejscowości, np. dla Bydgoszczy.
  2. w terminologii meteorologicznej deszcz, śnieg, grad nie pada, a wypada z chmury