OpenCVwielopatformowa biblioteka funkcji wykorzystywanych podczas obróbki obrazu, oparta na otwartym kodzie i zapoczątkowana przez Intela. Autorzy jej skupiają się na przetwarzaniu obrazu w czasie rzeczywistym.

OpenCV
Ilustracja
Aktualna wersja stabilna 4.5.2
(2 kwietnia 2021) [±]
Język programowania C / C++
System operacyjny Linux, Microsoft Windows, OS X
Rodzaj Biblioteka programistyczna
Licencja Apache License 2.0
Strona internetowa
openFrameworks z OpenCV

Wymagania dla WindowsEdytuj

Aby stworzyć niektóre fragmenty oprogramowania dotyczące zagadnień wejścia sygnału (z kamer) konieczne jest zainstalowanie bibliotek SDK DirectShow. Biblioteki te można znaleźć w podkatalogu Samples\Multimedia\DirectShow\BaseClasses Platformy SDK Microsoftu; po ściągnięciu należy je odpowiednio zainstalować, aby można było tworzyć oprogramowanie w OpenCV. Ponadto w celu korzystania z mechanizmów wielowątkowych konieczna jest instalacja biblioteki TBB Intela.

Języki programowaniaEdytuj

Biblioteka została stworzona w języku C++, lecz istnieją nakładki umożliwiające korzystanie z niej również w językach C#, Python, Java (np. Emgu CV, JavaCV), JS (Node.js).

Przykładowy kod programuEdytuj

Kod napisany w języku C++. Wykorzystuje opisywaną bibliotekę. Jest to kod pozwalający na śledzenie, detekcję twarzy.

#include "opencv2/objdetect.hpp"
#include "opencv2/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc.hpp"
#include "opencv2/videoio.hpp"
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace cv;

void wykryjIWyswietl( Mat frame ); //

CascadeClassifier face_cascade;
CascadeClassifier eyes_cascade;

int main( int argc, const char** argv )
{
  CommandLineParser parser(argc, argv,
               "{help h||}"
               "{face_cascade|data/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt.xml|Path to face cascade.}"
               "{eyes_cascade|data/haarcascades/haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml|Path to eyes cascade.}"
               "{camera|0|Camera device number.}");
  parser.about( "\nJest to demonstracyjny program wykorzystujący klasę cv::CascadeClassifier do"
         "wykrywania obiektów (Face + eyes) w strumieniu wideo.\n"
         "Można wykorzystać funkcjonalności Haar lub LBP.\n\n" );
  parser.printMessage();
  String face_cascade_name = samples::findFile( parser.get<String>("face_cascade") );
  String eyes_cascade_name = samples::findFile( parser.get<String>("eyes_cascade") );
  
  //-- 1. Ładowanie klasyfikatora kaskadowego - Haar
  if( face_cascade.load( face_cascade_name ) == 0 )
  {
    cout << "Błąd wczytywania klasyfikatora twarzy! \n";
    return -1;
  };
  if( eyes_cascade.load( eyes_cascade_name ) == 0 )
  {
    cout << "Błąd wczytywania klasyfikatora oczu! \n";
    return -1;
  };
  
  int camera_device = parser.get<int>("camera");
  VideoCapture capture;
  
  //-- 2. Otwieranie strumienia wideo 
  capture.open( camera_device );
  if ( capture.isOpened() == 0 )
  {
    cout << "Nie udało się otworzyć strumienia wideo \n";
    return -1;
  }
  
  Mat frame;
  while ( capture.read(frame) )
  {
    if( frame.empty() )
    {
      cout << "Brak ramki. -- Wyjście z pętli! \n"; 
      break; //wyjście z pętli
    }
    
    //-- 3. Stosowanie klasyfikatorów do bieżącej ramki wideo 
    wykryjIWyswietl( frame ); //Główna funkcja, zawiera główny algorytm 
    if( waitKey(10) == 27 ) break; // wyjście z pętli
  }
  return 0;
}

void wykryjIWyswietl( Mat frame )
{
  Mat frame_gray;
  cvtColor( frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY );
  equalizeHist( frame_gray, frame_gray );
  
  //-- Wykrywaj twarze
  std::vector<Rect> faces;
  face_cascade.detectMultiScale( frame_gray, faces );
  for ( size_t i = 0; i < faces.size(); i++ )
  {
    Point center( faces[i].x + faces[i].width/2, faces[i].y + faces[i].height/2 );
    ellipse( frame, center, Size( faces[i].width/2, faces[i].height/2 ), 0, 0, 360, Scalar( 255, 0, 255 ), 4 );
    Mat faceROI = frame_gray( faces[i] );
    
    //-- Dla każdej twarzy, szukaj oczu (wykrywaj) 
    std::vector<Rect> eyes;
    eyes_cascade.detectMultiScale( faceROI, eyes );
    for ( size_t j = 0; j < eyes.size(); j++ )
    {
      Point eye_center( faces[i].x + eyes[j].x + eyes[j].width/2, faces[i].y + eyes[j].y + eyes[j].height/2 );
      int radius = cvRound( (eyes[j].width + eyes[j].height)*0.25 );
      circle( frame, eye_center, radius, Scalar( 255, 0, 0 ), 4 );
    }
  }
  
  //-- Prezentowanie wyniku pracy algorytmu 
  imshow( "Przechwycony obraz - Wykrywanie twarzy", frame );
}

Linki zewnętrzneEdytuj