The Open Group

(Przekierowano z Open Group)

The Open Group – konsorcjum przemysłowe sponsorowane przez IBM, Sun, HP, Hitachi i Fujitsu, tworzące standardy de facto w dziedzinie oprogramowania, zwłaszcza interfejsów API. The Open Group powstała w 1996 r. z połączenia Open Software Foundation (OSF) i X/Open.

Grupa jest najbardziej znana z publikacji Single UNIX Specification, która szybko wypiera starszy standard POSIX. Jest też właścicielem znaku handlowego UNIX. The Open Group dostarcza testy zgodności, certyfikaty i dokumentacje dotyczące Uniksa, a także certyfikuje niektóre standardy, które nie są przez nią zarządzane, jak CORBA, Common Request Broker Architecture (Object Management Group) i Linux Standard Base (Free Standards Group).

Członkowie grupy uczestniczą w forach, gdzie opracowują przewodniki, standardy i specyfikacje. Forum opracowało TOGAF (The Open Group Architecture Framework), który jest zbiorem zasad do planowania i wdrażania architektur korporacyjnej. TOGAF jest dostępne bezpłatnie do wewnętrznego użytku w organizacjach.

The Open Group jest także odpowiedzialne za rozwój standardu do tworzenia modeli architektury korporacyjnej, jakim jest język ArchiMate.

Niektóre dokumenty The Open Group są dostępne wyłącznie dla członków.

Standardy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj