Opieka zdrowotna w Toruniu

Toruń
Toruń2017.jpg
Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Toruniu

Opieka zdrowotna w Toruniu – instytucje związane z opieką zdrowotną w Toruniu.

HistoriaEdytuj

Królestwo PrusEdytuj

 
Dawny Szpital Obywatelski przy ul. Słowackiego
 
Dawna Ubezpieczalnia Społeczna przy ul. Uniwersyteckiej, obecnie Miejska Przychodnia Specjalistyczna
 
Dawny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika przy ul. Przedzamcze
 
Nowe skrzydło Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego, mieszczące m.in. cztery nowoczesne bloki operacyjne oraz oddział hematologii
 
Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera przy ul. św. Józefa (stan z września 2018 roku)
 
Siedziba kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON oraz delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia

W okresie, gdy Toruń należał do Królestwa Prus wybudowano w mieście sześć szpitali. W latach 1885–1890 powstał kompleks szpitala wojskowego (lazaret) Twierdzy Toruń w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Jęczmiennej i Zaszpitalnej oraz na Mokrem przy ul. Wałdowskiej. W 1887 roku otwarto Przytułek dla Starców i Kalek przy ul. Sienkiewicza. Trzy lata później uruchomiono Szpital Miejski przy ul. Przedzamcze, zaś w 1909 roku zaczął działać Szpital Obywatelski przy ul. Słowackiego. 4 maja 1910 roku oddano do użytku największy spośród istniejących w tym okresie w Toruniu, Szpital Diakonisek.

W czasie zaboru pruskiego istniały także dwa szpitale wyznaniowe - ewangelicki św. Jerzego przy ul. św. Katarzyny i katolicki św. Jakuba przy ul Szpitalnej oraz jedna klinika prywatna, dr. Leona Szumana[1].

II RzeczpospolitaEdytuj

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości administracja publiczna Torunia dysponowała: Szpitalem Miejskim przy ulicy Przedzamcze i Szpitalem Diakonisek przy ul. Batorego oraz Wojewódzką Lecznicą Dobrego Pasterza dla chorych wenerycznie przy ul. Wałdowskiej (obecnie Skłodowskiej - Curie), którą w 1928 roku przejęło Zgromadzenie Sióstr Pasterek. W styczniu 1930 roku władze wojewódzkie zmieniły dotychczasową nazwę tej lecznicy na Szpital Dobrego Pasterza[2].

W Szpitalu Miejskim w 1927 roku istniało sześć oddziałów. Wyjątkowy w skali kraju był oddział elektrokardiograficzny tego szpitala, posiadający aparaturę, którą miało tylko kilka szpitali w Polsce. W 1937 połączono Szpital Miejski ze Szpitalem Diakonisek.

W okresie międzywojennym w Toruniu istniał także 8. Wojskowy Szpital Okręgowy przy ul. Dąbrowskiego oraz wojskowa lecznica dla chorych zakaźnie przy ul. Koszarowej (obecnie Broniewskiego).

6 lutego 1931 roku, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Toruńskiej Kasy Chorych województwa pomorskiego dra Zdzisława Dandelskiego, otwarto Ubezpieczalnię Społeczną przy ul. Uniwersyteckiej. Ponadto w mieście działało pięć klinik prywatnych[3].

W 1938 roku Toruń dysponował łącznie 320. łóżkami szpitalnymi, wliczając w to także kliniki prywatne[4].

PRLEdytuj

Po II wojnie światowej funkcjonowały w Toruniu następujące szpitale: Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika przy ul. Przedzamcze i jego oddział przy ul. Batorego, Szpital Zakaźny im. F. Kryształowicza przy ul. Wałdowskiej (dzisiejszej Skłodowskiej - Curie) oraz 2. Wojskowy Szpital Okręgowy przy ul. Dąbrowskiego. Od 1958 roku w budynku przy ul. Szosa Bydgoska znajdował się oddział dziecięcy Szpitala Miejskiego, później przekształcony w samodzielny Szpital Dziecięcy[5].

W pierwszej połowie lat 60. XX w. został nadbudowany o dwa piętra Szpital Miejski przy ul. Batorego.

Największą inwestycją w tym okresie była budowa Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. św. Józefa na Bielanach, który powstał w latach 1963-1971, a jego uroczyste otwarcie miało miejsce 13 września 1972 roku. W 1975 roku, po reformie administracyjnej kraju, szpital zmienił nazwę na Wojewódzki Szpital Zespolony. Wraz z oddaniem go do użytku zlikwidowano Szpital Miejski przy ul. Przedzamcze[6]. Drugą ważną inwestycją była budowa w dzielnicy Na Skarpie nowoczesnego Szpitala Dziecięcego, który przeniesiono z Szosy Bydgoskiej i otwarto w 1988 roku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

W 1982 roku Szpital Zakaźny im. F. Kryształowicza został przeniesiony do pozyskanego od miasta nowego gmachu przy ulicy Krasińskiego, a w pozostawionym przy ulicy Skłodowskiej - Curie budynku ulokowano oddział Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego[7].

Warto dodać, że w okresie PRL planowano budowę nowego szpitala w lewobrzeżnej części Torunia, lecz tego zamiaru nie zrealizowano.

Po 1989 rokuEdytuj

W 1990 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera przy ul. św. Józefa utworzono Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu pod kier. prof. dr hab. Waldemara Jędrzejczyka . W latach 90. XX w. rozbudowano Szpital Dziecięcy przy ul. Konstytucji 3 Maja. W tym samym okresie przebudowano i rozbudowano także Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika przy ul. Batorego[8]. 4 września 2010 roku oddano do użytku nowe skrzydło tego szpitala, w którym zlokalizowano m.in. cztery nowoczesne bloki operacyjne oraz oddział hematologii. Jesienią 2018 roku rozpoczęła się kolejna rozbudowa tej lecznicy[9].

Także w latach 90. rozbudowano o trzykondygnacyjny budynek Miejską Przychodnię Specjalistyczną przy ul. Uniwersyteckiej, a w już istniejącym gmachu w połowie lat 2000. przeprowadzono generalny remont[10]. W 1993 roku zostało założone przez toruński oddział Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Hospicjum ”Światło” przy ul. Grunwaldzkiej, a w 2019 roku ma ruszyć budowa jego nowej siedziby[11].

W 2001 roku rozpoczął działalność niepubliczny Szpital Specjalistyczny Matopat przy ul. Storczykowej na Wrzosach[12]. W 2002 roku otwarto Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” przy ul. Włocławskiej[13]. Z połączenia Wojewódzkiego Centrum Stomatologii z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Szczękowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 2011 roku powstało Regionalne Centrum Stomatologii przy ul. Konstytucji 3 Maja[14]. W 2013 roku rozpoczął działalność Regionalny Bank Mleka Kobiecego[15], a w 2015 roku otwarto Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych[16].

22 listopada 2016 roku ruszyła rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. św. Józefa, który zwiększy swą powierzchnię z około 8 tys. m² aż do 40 tys. m². Powstanie tu m.in. nowy budynek przeznaczony na centralny blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy oraz cztery oddziały łóżkowe. Na dachu tego budynku ulokowane zostanie lądowisko dla helikopterów. Ponadto powstaną na terenie kompleksu dwa nowe budynki przeznaczone na Szpital Psychiatryczny i Szpital Zakaźny[17][18][19].

CharakterystykaEdytuj

W Toruniu obecnie znajduje się kilkadziesiąt placówek ochrony zdrowia, w tym 6 szpitali, ponadto miasto jest siedzibą wojewódzkiego, kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON; znajduje się tu delegatura NFZ dla byłego województwa toruńskiego oraz Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który sprawuje nadzór i kontrolę nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej, powołanymi przez Samorząd Województwa.

Siedzibę w mieście mają również samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska[20] czy pielęgniarek i położnych – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych[21]. Do 2009 roku miasto było również siedzibą samorządu lekarzy weterynarii, czyli Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej[22].

Ponadto w mieście siedzibę mają oddziały, wydziały zamiejscowe, placówki i delegatury: Inspektoratu Farmaceutycznego, Inspektoratu Weterynarii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa[23], Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej[24] i inne.

W Toruniu działa także Biblioteka Lekarska.

StatystykaEdytuj

Struktura poradni specjalistycznych według typów w Toruniu (stan z 2017 roku)[25]:

 

Lista SzpitaliEdytuj

Szpitale podległem Samorządowi WojewództwaEdytuj

Zdjęcie Nazwa Rok powstania Dzielnica Uwagi
  Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera[26] 1972 Bielany największy publiczny szpital w mieście, przyjmuje rocznie ponad 95 tysiące pacjentów
  Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych 1956 Na Skarpie jeden z dwóch szpitali o takim profilu leczenia w województwie kujawsko-pomorskim
  Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Obserwacyjno-Zakaźny 1921 Bydgoskie Przedmieście jeden z dwóch szpitali o takim profilu leczenia w województwie kujawsko-pomorskim
  Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Psychiatryczny Bydgoskie Przedmieście przyjmuje rocznie 2 tysiące pacjentów

Szpital miejskiEdytuj

Zdjęcie Nazwa Rok powstania Dzielnica Uwagi
  Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika 1910 Mokre drugim co do wielkości w mieście, przyjmuje rocznie ponad 14 tysięcy pacjentów

Szpitale niepubliczneEdytuj

Zdjęcie Nazwa Rok powstania Dzielnica Uwagi
  Szpital Specjalistyczny Matopat[27] 2001 Wrzosy przyjmuje rocznie ponad 3 tysiące pacjentów.
  Szpital Cito Care[28] 2018 Katarzynka

Placówki opieki zdrowotnejEdytuj

 
Karetka zespołu wyjazdowego Stacji Pogotowia Ratunkowego
 
Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” (dawny Obwód Lecznictwa Kolejowego)

Podległe Samorządowi WojewództwaEdytuj

PozostałeEdytuj

Opieka paliatywnaEdytuj

W Toruniu funkcjonuje 5 placówek opieki paliatywnej[33][34]:

Szkolnictwo medyczneEdytuj

AptekiEdytuj

W Toruniu w 1958 roku istniało osiem aptek: "Pod Orłem" przy Rynku Staromiejskim 4, "Pod Lwem" przy Rynku Nowomiejskim 13, "Radziecka" przy ul. Szerokiej 43, przy ul. Mickiewicza 98, przy ul. Nowickiego 80, przy ul. Kościuszki 19, przy ul. Poznańskiej 68 i przy ul. Lubickiej 43. Natomiast w roku 1981 było ich 14[38].

W 2015 roku w Toruniu funkcjonowało ponad 70 aptek. Najstarsze z nich to[39]:

Domy opieki społecznejEdytuj

 • Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana, ul. Szosa Chełmińska 220[40]
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Gagarina 152

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

 • Toruń otrzymała tytuł "Lidera w zakresie profilaktyki grypy" w ramach XI Debaty Ekspertów Flu Forum 2019 w Warszawie[41]

GaleriaEdytuj

Budynki, które niegdyś pełniły funkcje szpitalne[42][43]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, Warszawa: Neriton, 2004, ISBN 83-88973-69-X.
 2. Szpital Dobrego Pasterza, www.oil.org.pl [dostęp 2018-12-27].
 3. Ubezpieczalnia społeczna, Torun.Wyborcza.pl [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 4. Katarzyna Kluczwajd, Toruń między wojnami, Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2011, ISBN 978-83-7729-080-4.
 5. Rocznik Toruński, 1986.
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony:: Historia, web.archive.org, 5 kwietnia 2001 [dostęp 2018-12-27] [zarchiwizowane z adresu 2001-04-05].
 7. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, www.wszz.torun.pl [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 8. Historia Batorego - Specjalistyczny Szpital im.dra A. Sokołowskiego, www.zdrowie.walbrzych.pl [dostęp 2018-12-27].
 9. Alicja Cichocka-Bielicka, Toruńska hematologia w szpitalu miejskim idzie do przodu, kupi sprzęt, szykuje się do rozbudowy, nowosci.com.pl [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 10. MPS, www.mps.torun.pl [dostęp 2018-12-27].
 11. Wyborcza.pl, torun.wyborcza.pl [dostęp 2018-12-27].
 12. Szpital Specjalistyczny MATOPAT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Toruń - kujawsko-pomorskie - Zakłady opieki zdrowotnej - Polki.pl, polki.pl [dostęp 2018-12-27].
 13. GO, Powstaje kolejny budynek toruńskiego hospicjum „Nadzieja” [zdjęcia], pomorska.pl [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 14. Kamila Mróz, Toruń. Zęby wyleczymy teraz na Skarpie. Centrum Stomatologii przenosi się do szpitala dziecięcego, pomorska.pl [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 15. tob, 5-lecie Banku Mleka Kobiecego w Toruniu [ZDJĘCIA], nowosci.com.pl [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 16. Marcin Ostajewski, Otwarcie Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych przy SSM w Toruniu, Fundacja na Rzecz Hematologii, 12 lutego 2017 [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 17. Budimex.pl, Budimex przebuduje Szpital Wojewódzki w Toruniu, m.budimex.pl [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 18. Wyborcza.pl, torun.wyborcza.pl [dostęp 2018-12-27].
 19. Rozbudowa szpitala w Toruniu, RadioMaryja.pl, 17 kwietnia 2017 [dostęp 2018-12-27] (pol.).
 20. Strona KPOIL w Toruniu [dostęp 2015-01-09].
 21. Informacje na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych [dostęp 2015-01-09].
 22. Nowa siedziba weterynarzy [dostęp 2015-01-09].
 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (pol.). mapa.targeo.pl.
 24. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu (pol.). torun.psse.gov.pl.
 25. {{{tytuł}}}, bydgoszcz.stat.gov.pl [dostęp 2019-01-03].
 26. o Szpitalu.
 27. Strona główna - Szpital Matopat Toruń, www.szpitalmatopat.pl [dostęp 2016-09-26].
 28. 3xw.pl, Citocare, www.citomed.pl [dostęp 2016-09-26].
 29. W Toruniu powstał Bank Mleka Kobiecego (pol.). onet.pl. [dostęp 2013-05-28].
 30. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - dane kontaktowe | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2019-01-21].
 31. Bank szpiku w Toruniu zacznie działać za rok (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2014-10-29].
 32. Mariola Lorenczewska, Dom Opieki Medycznej na Rubinkowie rozpoczyna działalność, „nowosci.com.pl” [dostęp 2017-01-26] (pol.).
 33. Nowe miejsca dla „śpiochów”. W Toruniu otwarto zakład dla pacjentów w stanie wegetatywnym (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2010-11-15].
 34. Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie kujawsko – pomorskim (pol.). hospicjum-domowe.waw.pl.
 35. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, www.spm.edu.pl [dostęp 2016-09-26].
 36. Szkoły medyczne - Oferta - Toruń - TEB Edukacja - szkoły policealne, technikum, kursy, www.teb.pl [dostęp 2016-09-26].
 37. Toruń WSG - Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, www.wsg.torun.pl [dostęp 2019-07-13] (pol.).
 38. Toruń Miasto Kopernika, 1958.
 39. JW Web Development, Toruń, Atrakcje Torunia, Przewodnik po Toruniu, Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, Przewodnicy miejscy Toruń przewodnik miejski Informacja turystyczna, Zabytki Torunia i kujawsko-pomorskiego, Muzea, Historia, Pierniki toruńskie, Twierdza Toruń, www.turystyka.torun.pl [dostęp 2016-09-26].
 40. Krzysztof Płonka, Dom Pomocy Społecznej w Toruniu, DPS Toruń, www.dps.torun.pl [dostęp 2016-09-26].
 41. https://www.torun.pl/pl/torun-liderem-profilaktyki
 42. Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871 - 1920, 2004.
 43. Toruń. Hotel "1231" będzie rozbudowywany - Nowości - Dziennik Toruński, Toruń, Kujawy i Pomorze - aktualności, informacje, artykuły, wydarzenia., nowosci.com.pl [dostęp 2016-10-20].

BibliografiaEdytuj

 • Katarzyna Kluczwajd: "Toruń między wojnami", wydawnictwo "Księży Młyn Dom Wydawniczy", Łódź 2011 (str. 79-82)