TCSEC

(Przekierowano z Orange Book)

Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC, Orange Book) – dokument powstały z inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Obrony USA oraz Narodowego Biura Standaryzacji. Wydany w 1983 roku w postaci pomarańczowej książeczki, której zawdzięcza swoją nieoficjalną nazwę. Dokument ten opisuje podstawowe wymagania jakie muszą spełnić środki ochrony w systemie komputerowym do przetwarzania informacji podlegającej ochronie. Dokument został zaktualizowany w roku 1985, a następnie zastąpiony przez międzynarodowy standard Common Criteria.

TCSEC koncentruje się głównie na zapewnieniu poufności informacji.

Wyróżnia się w nim 4 poziomy kryteriów oznaczone D, C, B, A. Dla każdego z nich, poza D, określono pewną liczbę klas oceny.

Obowiązuje tzw. zasada kumulacji możliwości, zgodnie z którą środki ochrony spełniające wymagania wyższego poziomu, spełniać muszą również wymagania poziomu niższego.

Standard ten, w odróżnieniu od późniejszych (ITSEC, CC), wskazywał konkretne środki techniczne jakie mają być użyte dla osiągnięcia pożądanych poziomów bezpieczeństwa.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj