Order Krzyża Wojskowego

Order Krzyża Wojskowego (OKW) – polski order wojskowy przyznawany żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych. Stanowi najwyższe z odznaczeń wojskowych nadawanych w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.

Order Krzyża Wojskowego
Awers
Awers Krzyża Kawalerskiego
Awers
Awers – Gwiazda do Krzyża Wielkiego
Baretka
Baretka
Ustanowiono

18 października 2006

Dewiza

MILITO PRO PATRIA
(Walczę dla Ojczyzny)

Wielkość

(bez korony):
45 mm (kl. I i II)
38 mm (kl. III)

Powyżej

Order Odrodzenia Polski

Poniżej

Order Krzyża Niepodległości

Powiązane

Krzyż Wojskowy
Wojskowy Krzyż Zasługi
Morski Krzyż Zasługi
Lotniczy Krzyż Zasługi
Wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje”

Sznur orderowy Orderu Krzyża Wojskowego
Order Krzyża Wojskowego

Utworzenie edytuj

Order ustanowiono ustawą z dnia 18 października 2006 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Zmiana została wprowadzona w życie 10 listopada 2006 roku. Równocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zmienił rozporządzeniem z dnia 21 października 2006 roku rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 roku w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Zgodnie z treścią wyżej wymienionej ustawy „Order Krzyża Wojskowego jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju w czasie pokoju”. W systemie polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Orderem Odrodzenia Polski i przed Orderem Krzyża Niepodległości. Order Krzyża Wojskowego posiada 3 klasy: klasę I – Krzyż Wielki, klasę II – Krzyż Komandorski oraz klasę III – Krzyż Kawalerski, a jego nazwa nawiązuje do dawnej nazwy Orderu Virtuti Militari.

Nadawanie edytuj

Order Krzyża Wojskowego nadaje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów albo Kapituły Orderu. Prezydent ma również prawo do pozbawienia Orderu osoby nim odznaczonej.

Zgodnie z zasadami nadawania Order Krzyża Wojskowego może otrzymać:

 • Krzyż Wielki:
  • dowódca jednostki wojskowej za nadzwyczajne czyny bojowe albo wybitną inicjatywę, połączoną z umiejętnym i skutecznym dowodzeniem operacją lub akcją bojową;
 • Krzyż Komandorski:
  • dowódca jednostki wojskowej za umiejętne i skuteczne dowodzenie podczas operacji lub akcji bojowej,
  • oficer za czyn zapewniający sukces operacji lub akcji bojowej,
  • oficer sztabu za współpracę z dowódcą, jeżeli współpraca ta w sposób wybitny przyczyniła się do sukcesu operacji lub akcji bojowej,
  • podoficer albo szeregowy posiadający już Krzyż Kawalerski za czyn wybitnego męstwa połączony z narażeniem życia;
 • Krzyż Kawalerski:
  • dowódca lub inny żołnierz za śmiały czyn bojowy albo osobiste męstwo w akcji bojowej,
  • osoba cywilna za okazanie niezwykłego męstwa i odwagi,
  • jednostka wojskowa wybitnie zasłużona w bojach.

Kapituła Orderu Krzyża Wojskowego edytuj

Kapituła Orderu stoi na straży jego honoru i składa się z Kanclerza Kapituły oraz 5 członków, w tym zastępcy Kanclerza oraz sekretarza Kapituły. Kanclerza i członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu na okres 5 lat.

I Kapituła edytuj

Pierwszą Kapitułę powołał Prezydent RP 31 marca 2009, a nominacje wręczył 15 maja 2009.

Skład I Kapituły
 • gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Kanclerz Orderu, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego II klasy od 11 listopada 2006;
 • sierż. szt. Zbigniew Siekierski – zastępca Kanclerza Orderu, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego III klasy od 8 maja 2007;
 • mjr Adam Wiak – sekretarz Kapituły, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego III klasy od 8 maja 2007;
 • mjr Adam Zbigniew K. – członek Kapituły, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego III klasy od 11 listopada 2006;
 • por. Tomasz Paweł Nowicki – członek Kapituły, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego III klasy od 8 maja 2007;
 • sierż. Łukasz Paweł S. – członek Kapituły, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego III klasy od 11 listopada 2006.

Po śmierci gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego w katastrofie smoleńskiej na stanowisku Kanclerza Orderu zaistniał wakat. W dniu 9 sierpnia 2011 Prezydent RP powołał na funkcję Kanclerza gen. bryg. Andrzeja Reudowicza[1], Kawalera Orderu Krzyża Wojskowego II klasy od dnia 5 maja 2011[2][3]. Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się 14 września 2011 w siedzibie BBN-u[4].

II Kapituła edytuj

1 kwietnia 2014 te same osoby zostały powołane w skład Kapituły na kolejną kadencję (8 lipca 2014 wręczono akty powołania wszystkim członkom, oprócz Kanclerza, który powołany był 9 sierpnia 2011)[5][6][3]. 2 maja 2017 dotychczasowy Kanclerz Orderu został powołany na kolejną kadencję[7].

Skład II Kapituły
 • gen. dyw. Andrzej Marek Reudowicz – Kanclerz Orderu,
 • mł. chor. Zbigniew Siekierski – Zastępca Kanclerza Orderu,
 • ppłk Adam Wiak – Sekretarz Kapituły,
 • mjr Adam Zbigniew K. – członek Kapituły,
 • kpt. Tomasz Paweł Nowicki – członek Kapituły,
 • st. sierż. Łukasz Paweł S. – członek Kapituły.

2 maja 2017 prezydent Andrzej Duda wręczył gen. dyw. Andrzejowi Reudowiczowi ponowne mianowanie na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego[8].

Wygląd edytuj

Oznaką Orderu Krzyża Wojskowego jest równoramienny krzyż kawalerski, którego ramiona pokryte są granatową emalią, a w środku znajduje się srebrzony orzeł państwowy w koronie. Rewers krzyża składa się ze Szczerbca skierowanego ostrzem w dół (na ramionach pionowych), dwuwierszowego napisu „MILITO PRO PATRIA” („WALCZĘ DLA OJCZYZNY”, na ramionach poziomych) oraz daty „MMVI” i numeru Orderu danej klasy (na ramieniu dolnym). Krzyż wieńczy u góry korona Chrobrego, zawieszona na granatowej wstędze z dwoma symetrycznie położonymi przy bokach karmazynowymi pasami.

Cechami odróżniającymi odznaki poszczególnych klas są:

 • sposób noszenia: na szyi w klasie I i II, na lewej piersi w klasie III
 • wymiar krzyża bez korony: 45 mm w klasie I i II, 38 mm w klasie III
 • szerokość wstęgi: 45 mm w klasie I i II, 40 mm w klasie III
 • szerokość pasów na wstędze: 10 mm w klasie I i II, 9 mm w klasie III
 • odległość pasów od krawędzi wstęgi: 4 mm w klasie I i II, 3 mm w klasie III
 • wykończenie obramowania awersu i ramion rewersu: pozłacane w klasie I, posrebrzane w klasie II i III.

Dodatkowo oznaką klasy I jest gwiazda orderowa złożona z 8 pęków srebrnych promieni o średnicy 87 mm wraz z nałożonym Krzyżem Wielkim. Gwiazdę orderową nosi się na lewej piersi poniżej innych odznak orderów i odznaczeń. Natomiast żołnierze jednostek wojskowych wyróżnionych Krzyżem Kawalerskim mogą nosić sznur naramienny o łącznej długości 1510 mm z granatowego jedwabiu, przerabiany karmazynem i zakończony ołówkiem ze srebrzonego metalu.

Granatowo-karmazynową rozetkę posiadają klasy I i II, przy czym rozetka w klasie I jest ułożona na złotym galoniku. W klasie III zamiast rozetki występuje wstążeczka (o szerokości 4 mm) wzorowana na wstędze orderowej. Kolory baretki są identyczne ze wstęgą Orderu III klasy. Dla odróżnienia na baretkę klasy I lub II nałożona jest odpowiednia rozetka. Podobnie do Krzyża Wojennego Virtuti Militari oznaki wszystkich posiadanych klas Orderu Krzyża Wojskowego można nosić jednocześnie.

Autorem insygniów Orderu Krzyża Wojskowego jest artysta plastyk Andrzej Heidrich[9].

Odznaki Orderu Krzyża Wojskowego
Klasa Krzyż Wielki Krzyż Komandorski Krzyż Kawalerski
Krzyż
(awers i
rewers)
 
 
 
Baretka      
Rozetka
lub
wstążka
 
 
 

Barwy wstążki Orderu Krzyża Wojskowego (w układzie poziomym) posiada wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje”. Umieszcza się na niej srebrne pięcioramienne gwiazdki za odniesione obrażenia.

Wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje”
 
z jedną gwiazdką
 
z dwiema gwiazdkami
 
z trzema gwiazdkami

Nadania edytuj

Prezydentura Andrzeja Dudy (od sierpnia 2015 – do 31 grudnia 2018)[10]:

I klasa
 
II klasa
 
III klasa
 
Razem
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0

Prezydentura Bronisława Komorowskiego (od sierpnia 2010 – do sierpnia 2015)[10]:

I klasa
 
II klasa
 
III klasa
 
Razem
2015 0 5 8 13
2014 0 3 5 8
2013 0 16 19 35
2012 0 1 9 10
2011 0 10 24 34
2010 0 1 5 6
Razem 0 31 62 93

Marszałek Bronisław Komorowski w czasie, gdy pełnił obowiązki Prezydenta (kwiecień-lipiec 2010)[11]:

I klasa
 
II klasa
 
III klasa
 
Razem
2010 0 0 3 3
Razem 0 0 3 3

Prezydentura Lecha Kaczyńskiego (2006 – 2010)[12]:

I klasa
 
II klasa
 
III klasa
 
Razem
2010 0 0 0 0
2009 0 8 17 25
2008 0 3 9 12
2007 0 7 11 18
2006 0 1 8 9
Razem 0 19 45 64

Kawalerowie edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Orderem Krzyża Wojskowego.
 • Kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego I klasy – Krzyża Wielkiego

nadawanie Orderu w tej klasie nie zostało rozpoczęte

 • Kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego II klasy – Krzyża Komandorskiego
Lp. Imię i nazwisko Stopień Data Uwagi
1. Bronisław Kwiatkowski gen. dyw. 2006-11-11[13]
2. Łukasz Kurowski por. 2007-08-15[14] pośmiertnie
3. Bartosz Orzechowski ppor. 2007-10-05[15] funkcjonariusz BOR
pośmiertnie
4. Grzegorz Gers mjr 2007-11-09[16]
5. Mirosław Opara kpt.
6. Radosław Pankiewicz mjr
7. Marek Tomaszycki gen. bryg.
8. Paweł Wachowicz kpt.
9. Ireneusz Bartniak gen. bryg. 2008-04-30[17]
10. Tadeusz Buk gen. dyw.
11. Jerzy Biziewski gen. bryg. 2008-08-04[18]
12. Mariusz Pawluk ppłk 2009-04-27[19]
13. Mirosław Polakow ppłk 2009-08-10[20]
14. Piotr Raczyński kpt.
15. Daniel Ambroziński kpt. 2009-08-11[21] pośmiertnie
16. Rajmund Andrzejczak płk 2009-11-06[22][23]
17. Artur Sarzyński mjr
18. Waldemar Skrzypczak gen. broni w rezerwie
19. Dariusz Zwolak mł. chor.
20. Andrzej Przekwas gen. bryg. 2010-11-16[24]
21. Andrzej Reudowicz gen. bryg. 2011-05-05[2]
22. Bogusław Pacek gen. dyw. 2011-08-02[25]
23. Sławomir Wojciechowski gen. bryg. 2011-11-08[26]
24. Rafał Lis mjr 2012-08-11[27]
25. Krzysztof Woźniak mjr 2013-01-25[28] pośmiertnie
26. Bogdan Tworkowski gen. bryg. 2013-05-15[29]
27. Marcin Fitas płk 2013-08-01[30]
28. Maciej Siudak płk
29. Jarosław Górowski ppłk
30. Andrzej Tuz gen. bryg. 2013-08-07[31]
31. Cezary Podlasiński gen. bryg. 2014-06-03[32]
32. Mariusz Czernia ppor. 2014-07-28[33]
33. Marek Sokołowski gen. bryg.
oraz czterech żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM
 • Kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego III klasy – Krzyża Kawalerskiego
Lp. Imię i nazwisko Stopień Data Uwagi
1. Mariusz Korner mł. chor. szt. 2006-11-11[13][34]
2. Tomasz Murkowski sierż. pośmiertnie
3. Mariusz Sawicki st. kpr.
4. Łukasz Sikora sierż.
5. Zbigniew Ulaszewski st. plut.
6. Piotr Nita st. szer. 2007-02-09[35] pośmiertnie
7. Tomasz Jura kpr. 2007-04-23[36] pośmietnie
8. Marcin Trelka mł. chor. 2007-04-25[37]
9. Tomasz Nowicki por. 2007-05-08[38]
10. Zbigniew Siekierski st. sierż.
11. Adam Wiak kpt.
12. Jerzy Gut ppłk 2007-08-15[39]
13. Marcin Markiewicz por.
14. Andrzej Filipek sierż. 2007-11-05[40] pośmiertnie
15. Jarosław Miller por. 2007-11-09[16]
16. Roland Rusiecki kpt.
17. Jacek Domański st. szer. 2008-02-28[41]
18. Hubert Kowalewski kpr. pośmiertnie
19. Szymon Słowik st. kpr. pośmiertnie
20. Grzegorz Politowski kpr. 2008-04-09[42] pośmiertnie
21. Robert Marczewski por. 2008-06-25[43] pośmiertnie
22. Paweł Brodzikowski kpr. 2008-08-22[44] pośmiertnie
23. Waldemar Sujdak plut. pośmiertnie
24. Paweł Szwed kpr. pośmiertnie
25. Emil Uran st. szer.
26. Paweł Legencki sierż. 2009-04-27[19] pośmiertnie
27. Piotr Mikułowski sierż. pośmiertnie
28. Grzegorz Kaliciak kpt. 2009-04-28[45]
29. Krzysztof Kaśkos por. 2009-07-13[46] w rezerwie
pośmiertnie
30. Artur Żukowski st. chor. w rezerwie
pośmiertnie
31. Leszek Giergielewicz ppor. 2009-08-10[20]
32. Łukasz Goździk st. sierż.
33. Marcin Poręba sierż. 2009-09-07[47] pośmiertnie
34. Artur Pyc kpr. 2009-09-10[48] pośmiertnie
35. Piotr Marciniak kpr. 2009-09-11[49] pośmiertnie
36. Szymon Graczyk kpr. 2009-10-12[50] pośmiertnie
37. Radosław Szyszkiewicz kpr. pośmiertnie
38. Wojciech Czech st. chor. 2009-11-06[51]
39. Andrzej Kasperuk st. chor.
40. Paweł Mateńczuk st. chor. szt.
41. Marcin Wyszyński st. sierż.
42. Michał Kołek kpr. 2009-12-21[52] pośmiertnie
43. Miłosz Górka plut. 2010-06-15[53] pośmiertnie
44. Grzegorz Bukowski kpr. 2010-06-18[54] pośmiertnie
45. Paweł Stypuła plut. 2010-06-29[55] pośmiertnie
46. Dariusz Tylenda st. kpr. 2010-08-09[56] pośmiertnie
47. Tomasz Kloc mł. chor. szt. 2010-08-11[57] w stanie spoczynku
48. Jacek Wiśniewski st. szer.
49. Kazimierz Kasprzak chor. 2010-09-29[58] pośmiertnie
50. Adam Szada-Borzyszkowski sierż. 2010-10-19[59] pośmiertnie
51. Marcin Pastusiak sierż. 2011-01-25[60] pośmiertnie
52. Jarosław Maćkowiak mł. chor. 2011-06-06[61] pośmiertnie
53. Krzysztof Kwaśnik chor. 2011-06-15[62]
54. Paweł Poświat sierż. 2011-08-01[63] pośmiertnie
55. Szymon Sitarczuk sierż. 2011-08-24[64] pośmiertnie
56. Rafał Nowakowski sierż. 2011-10-10[65] pośmiertnie
57. Mariusz Robert Deptuła sierż. 2011-10-26[66] pośmiertnie
58. Marcin Piotr Krawczyński mjr 2011-12-23[67]
59. Krystian Banach sierż. 2011-12-23[68] pośmiertnie
60. Piotr Ciesielski mł. chor. pośmiertnie
61. Łukasz Krawiec sierż. pośmiertnie
62. Marcin Szczurowski sierż. pośmiertnie
63. Marek Tomala sierż. pośmiertnie
64. Paweł Baron ppor. 2012-08-11[27]
65. Sebastian Bartkowski st. sierż.
66. Marek Górski chor.
67. Marek Kaszowski st. chor.
68. Jarosław Latała st. szer.
69. Marcin Pikula st. szer.
70. Andrzej Sinkiewicz mł. chor.
71. Mariusz Zając sierż.
72. Paweł Ordyński sierż. 2013-03-22[69] pośmiertnie
73. Jan Kiepura st. chor. 2013-06-11[70] pośmiertnie
74. Łukasz Sroczyński st. chor. 2013-08-07[71] pośmiertnie
75. Mirosław Łucki st. chor. szt. 2013-08-27[72] pośmiertnie
76. Sylwester Janik st. chor. 2013-09-04[73] pośmiertnie
77. Tomasz Ciach kpr. 2014-07-28[33]
78. Karol Cierpica ppor.
79. Mirosław Rybak szer.
80. Rafał Zieliński ppor.
81. Rafał Celebudzki st. chor. 2014-09-17[74] pośmiertnie
oraz dziewięciu żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM
oraz ośmioro żołnierzy 1 PSK, w tym dwóch żołnierzy odznaczonych pośmiertnie. – luty 2011[75]
w tym żołnierz Jednostki Wojskowej Formoza

Przypisy edytuj

 1. Akt powołania (skan). bbn.gov.pl. [dostęp 2011-09-15].
 2. a b M.P. z 2011 r. nr 73, poz. 720.
 3. a b Kapituły orderów. prezydent.pl. [dostęp 2016-04-03].
 4. Gen. bryg. A. Reudowicz Kanclerzem OKW. bbn.gov.pl, 14 września 2011. [dostęp 2011-09-15].
 5. Wręczenie aktów powołań do Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego. prezydent.pl, 8 lipca 2014. [dostęp 2014-07-10].
 6. Uroczystość wręczenia aktów powołań do Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego. bbn.gov.pl, 8 lipca 2014. [dostęp 2014-07-10].
 7. Powołanie gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego. prezydent.pl, 2 maja 2017. [dostęp 2017-05-03].
 8. Powołanie gen. Andrzeja Reudowicza na Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego. prezydent.pl, 2017-05-02. [dostęp 2017-05-21].
 9. Krzysztof Majak: Od pół wieku projektuje polskie banknoty. Andrzej Heidrich: Narysowałem Świerczewskiego bez czapki... [wywiad]. naTemat.pl. [dostęp 2015-03-15].
 10. a b Kancelaria Prezydenta RP: Statystyka odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP. [dostęp 2019-02-12].
 11. Kancelaria Prezydenta RP: Statystyka odznaczeń nadanych przez Marszałka Sejmu. [dostęp 2014-01-26].
 12. Kancelaria Prezydenta RP: Statystyka odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP. [dostęp 2014-01-26].
 13. a b M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 209.
 14. M.P. z 2007 r. nr 86, poz. 935.
 15. M.P. z 2008 r. nr 05, poz. 57.
 16. a b M.P. z 2008 r. nr 15, poz. 159.
 17. M.P. z 2008 r. nr 94, poz. 809.
 18. M.P. z 2009 r. nr 17, poz. 220.
 19. a b M.P. z 2009 r. nr 40, poz. 636.
 20. a b M.P. z 2010 r. nr 15, poz. 154.
 21. M.P. z 2010 r. nr 15, poz. 156.
 22. M.P. z 2010 r. nr 28, poz. 345.
 23. M.P. z 2010 r. nr 28, poz. 346.
 24. M.P. z 2011 r. nr 20, poz. 207.
 25. M.P. z 2011 r. nr 103, poz. 1032.
 26. M.P. z 2012 r. poz. 284.
 27. a b M.P. z 2012 r. poz. 976.
 28. M.P. z 2013 r. poz. 374.
 29. M.P. z 2013 r. poz. 615.
 30. M.P. z 2013 r. poz. 917.
 31. M.P. z 2013 r. poz. 922.
 32. M.P. z 2014 r. poz. 969.
 33. a b M.P. z 2014 r. poz. 1023.
 34. M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 210.
 35. M.P. z 2007 r. nr 36, poz. 414.
 36. M.P. z 2007 r. nr 44, poz. 517.
 37. M.P. z 2007 r. nr 45, poz. 530.
 38. M.P. z 2007 r. nr 52, poz. 599.
 39. M.P. z 2007 r. nr 86, poz. 934.
 40. M.P. z 2008 r. nr 11, poz. 117.
 41. M.P. z 2008 r. nr 71, poz. 640.
 42. M.P. z 2008 r. nr 80, poz. 703.
 43. M.P. z 2008 r. nr 95, poz. 819.
 44. M.P. z 2009 r. nr 21, poz. 258.
 45. M.P. z 2009 r. nr 41, poz. 648.
 46. M.P. z 2010 r. nr 7, poz. 59.
 47. M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 265.
 48. M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 272.
 49. M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 274.
 50. M.P. z 2010 r. nr 28, poz. 313.
 51. M.P. z 2010 r. nr 28, poz. 347.
 52. M.P. z 2010 r. nr 31, poz. 412.
 53. M.P. z 2010 r. nr 52, poz. 704.
 54. M.P. z 2010 r. nr 52, poz. 708.
 55. M.P. z 2010 r. nr 52, poz. 712.
 56. M.P. z 2010 r. nr 62, poz. 811.
 57. M.P. z 2010 r. nr 62, poz. 814.
 58. M.P. z 2011 r. nr 3, poz. 24.
 59. M.P. z 2011 r. nr 12, poz. 124.
 60. M.P. z 2011 r. nr 39, poz. 435.
 61. M.P. z 2011 r. nr 79, poz. 799.
 62. M.P. z 2011 r. nr 83, poz. 841.
 63. M.P. z 2011 r. nr 98, poz. 988.
 64. M.P. z 2011 r. nr 107, poz. 1083.
 65. M.P. z 2012 r. poz. 195.
 66. M.P. z 2012 r. poz. 234.
 67. M.P. z 2012 r. poz. 436.
 68. M.P. z 2012 r. poz. 437.
 69. M.P. z 2013 r. poz. 481.
 70. M.P. z 2013 r. poz. 853.
 71. M.P. z 2013 r. poz. 923.
 72. M.P. z 2013 r. poz. 942.
 73. M.P. z 2014 r. poz. 308.
 74. M.P. z 2014 r. poz. 1106.
 75. Prezydent z wizytą w Lublińcu. prezydent.pl, 18 lutego 2011. [dostęp 2011-02-18].

Bibliografia edytuj

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1031)
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. z 2006 r. nr 196, poz. 1445)