Order Tomáša Garrigue Masaryka

Order Tomáša Garrigue Masaryka (cz. Řád Tomáše Garrigua Masaryka) – drugie w kolejności (po Orderze Lwa Białego) odznaczenie państwowe Czech, kontynuujące tradycje ustanowionego w 1990 orderu czechosłowackiego o tej samej nazwie.

Order Tomáša Garrigue Masaryka
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Awers
Awers Orderu I Klasy i Gwiazdy
(wzór z 1994)
Baretka
Baretka I Klasy
Baretka
Baretka V Klasy
Ustanowiono

1990 (CSRF)
1994 (Czechy)

Dewiza

VĚRNI ZŮSTANEME
(Pozostaniemy Wierni)

Powyżej

Order Lwa Białego

Poniżej

Medal Za Bohaterstwo

Historia edytuj

Order Tomáša Garrigue Masaryka nadawany jest za zasługi w rozwoju demokracji i praw człowieka (do 1995 większość nadań było pośmiertnych).

Order Masaryka dzieli się na pięć klas i nadawany być może obywatelom czeskim oraz cudzoziemcom:

  • klasa I – oznaka noszona na wielkiej wstędze (szer. 100 mm), przez ramię, ośmiopromienna gwiazda orderowa;
  • klasa II – oznaka noszona na wstędze (szer. 45 mm), na szyi, czteropromienna gwiazda orderowa;
  • klasa III – oznaka noszona na wstędze (szer. 45 mm), na szyi;
  • klasa IV – oznaka noszona na wstążce (szer. 38 mm), na piersi; na wstążce rozeta o średnicy 30 mm;
  • klasa V – oznaka noszona na wstążce (szer. 38 mm), na piersi.

Na podstawie artykułu 3. statutów, każdy Prezydent Czech zostaje, na czas pełnienia tego urzędu, kawalerem Orderu I Klasy. Może go zachować po zakończeniu swojej kadencji jedynie za zgodą obu izb Parlamentu Czech.

W 2001 Václav Havel nadał pośmiertnie Order I Klasy Polakowi – Ryszardowi Siwcowi.

Insygnia edytuj

CSRF (1990–1992) edytuj

Oznaka orderu przedstawiała ośmiopromienną gwiazdę ze złotym medalionem w środku (we wszystkich klasach). Promienie gwiazdy emaliowane na niebiesko. Na awersie w medalionie portet Tomáša Garrigue Masaryka, na rewersie czteropolowy herb Czechosłowacji (z czeskim lwem i słowackim krzyżem), w otoku napis "VĚRNI ZŮSTANEME" i lipowy listek.

Czechy (od 1994) edytuj

Oznaka orderu przedstawia pięciopromienną gwiazdę ze złotym medalionem w środku (w klasie V – srebrnym). Promienie gwiazdy emaliowane na niebiesko. Na awersie w medalionie portet Tomáša Garrigue Masaryka, na rewersie czteropolowy Wielki Herb Czech, w otoku napis "VĚRNI ZŮSTANEME" i lipowy listek.

Baretki Orderu Tomáša Garrigue Masaryka
CSRF
(1990 – 1992)
Czechy
(od 1994)
I Klasa
 
 
II Klasa
 
 
III Klasa
 
 
IV Klasa
 
 
V Klasa
 
 

Odznaczeni edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Orderem Masaryka.
Z tym tematem związana jest kategoria: Polacy odznaczeni Orderem Masaryka.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj