Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization UNIDO) powstała w 1966 roku jako organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jako organizacja wyspecjalizowana działa od 1986 r. Główną siedzibą organizacji jest Wiedeń.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego
United Nations Industrial Development Organization
Siedziba Austria Wiedeń, Austria
dyrektor Li Yong
Utworzenie 1966 (organizacja wyspecjalizowana od 1986)
Strona internetowa

Cele organizacji:

  • popieranie rozwoju przemysłu krajów rozwijających się w formie organizowania współpracy regionalnej i krajowej,
  • pomoc przy modernizacji przemysłu,
  • wypracowanie nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego.

Organy UNIDOEdytuj

Konferencja generalna najwyższy organ władzy jej sesje odbywają się co 2 lata.

Rada Rozwoju Przemysłowego zajmuje się bieżącymi sprawami, obraduje raz do roku, członkami Rady są 53 państwa.

Komitet Programu i Budżetu rozstrzyga kwestie finansowe i decyduje o kształcie programów organizacji, ma 27 członków.

Biuro ds. Promocji Inwestycji i Technologii (ITPOs) – od 1983 do 2006 roku jedno z takich biur znajdowało się w Warszawie.

Krajowe Centra na Rzecz Czystszej Produkcji (NCPEs).

Do UNIDO należy również Polska.

Linki zewnętrzneEdytuj