Organizacja pułku piechoty Wojska Polskiego II RP

Organizacja pułku piechoty Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej – etatowe struktury organizacyjne pułku piechoty Wojska Polskiego.

Organizacja pułku według etatu z grudnia 1919 edytuj

Sztab pułku[1]

 • trzy bataliony piechoty
  • cztery kompanie strzeleckie w każdym batalionie
   • trzy plutony strzeleckie w każdej kompanii
  • kompania ciężkich karabinów maszynowych w każdym batalionie
 • kompania karabinów maszynowych (pułkowa)
 • kompania techniczna
 • pluton łączności

Razem w pułku było 90 oficerów, 378 podoficerów i 2791 szeregowych[1].

Organizacja pułku na stopie pokojowej w 1921 edytuj

Dowództwo[2]

 • batalion sztabowy
  • kompania ciężkich karabinów maszynowych
   • sekcja administracyjna
   • patrol sanitarny
   • trzy plutony ciężkich karabinów maszynowych i broni towarzyszącej
  • kompania specjalna
   • pluton techniczny
   • pluton sanitarny
   • pluton łączności
   • pluton broni specjalnych
   • sekcja administracyjna
 • trzy bataliony piechoty
  • trzy kompanie strzeleckie w każdym batalionie
   • trzy plutony strzeleckie w każdej kompanii
   • patrol sanitarny w każdej kompanii
   • sekcja administracyjna w każdej kompanii
  • patrol sanitarny w batalionie
  • sekcja administracyjna w batalionie
 • kadra batalionu zapasowego
 • drużyna dowódcy pułku
 • pluton łączności
 • pluton pionierów
 • w niektórych pułkach występowały składnice wojenne

Organizacja pułku piechoty na stopie pokojowej z 22 lipca 1930 edytuj

Zgodnie z wydanym 22 lipca 1930 przez Biuro Ogólno Organizacyjne Ministerstwa Spraw Wojskowych przepisem służbowym P.S. 10–50 – „Organizacja – Piechota na stopie pokojowej” w skład pułku piechoty (strzelców podhalańskich) wchodziło:

 • dowództwo pułku (dowódca pułku i jego zastępca),
 • kwatermistrzostwo pułku (kwatermistrz, oficer mobilizacyjny, oficer administracyjno-meldunkowy, oficer żywnościowy, płatnik),
 • kompania administracyjna (pluton taborowy i orkiestra),
 • pluton artylerii,
 • pluton łączności,
 • pluton pionierów,
 • pluton zwiadowców konnych,
 • trzy bataliony piechoty,

oraz ewentualnie:

 • kompania cyklistów,
 • czwarta kompania karabinów maszynowych,
 • kadra batalionu zapasowego[3][4].

Ponadto w skład pułku wchodził personel przysposobienia wojskowego, ustalony odrębną organizacją przysposobienia wojskowego P.S. 10 – 1900 z 30 marca 1928.

W składzie osobowym kompanii administracyjnej byli wykazywani ordynansi oficerów dowództwa pułku, kwatermistrzostwa pułku, kompanii administracyjnej i lekarzy oraz luzacy koni wierzchowych oficerów batalionu.

Organizacja pułku piechoty według planów rozbudowy edytuj

Dowództwo pułku[5]

 • pluton łączności
 • kompania zwiadu
  • pluton kolarzy
  • pluton zwiadowców konnych
 • trzy bataliony piechoty
  • pluton łączności
  • trzy kompanie strzeleckie w każdym batalionie
   • trzy plutony strzeleckie w każdej kompanii
  • kompania karabinów maszynowych
   • cztery plutony strzeleckie karabinów maszynowych
 • kompania pionierów
 • kompania przeciwpancerna
 • kompania gospodarcza
 • kompania dział 75 mm

Struktura organizacyjna w 1939 edytuj

W organizacji wojennej pułku piechoty występowały[6]:

 • dowództwo
 • 3 bataliony piechoty
 • pododdziały specjalne:
  • kompania zwiadowcza
  • kompania przeciwpancerna
  • pluton artylerii piechoty
  • pluton pionierów
  • pluton przeciwgazowy
  • pluton łączności
 • kompania gospodarcza

W skład dowództwa pułku wchodzili:

 • dowódca
 • I adiutant
 • II adiutant
 • oficer informacyjny
 • oficer łączności
 • kwatermistrz
 • oficer płatnik
 • oficer żywnościowy
 • naczelny lekarz + 2 podoficerów sanitarnych
 • kapelan
 • szef kancelarii (podoficer)

Organizacja batalionu piechoty:

 • dowództwo
 • 3 kompanie strzeleckie
 • kompania ciężkich karabinów maszynowych
 • pluton łączności
 • drużyna sanitarna

Dowództwo batalionu

 • dowódca batalionu
 • adiutant
 • oficer lekarz

Kompania strzelecka

 • dowódca kompanii (kapitan)
 • poczet dowódcy z dowódcą pocztu, 2 obserwatorami, 4 gońcami, podoficerem sanitarnym i 2 patrolami sanitarnymi
 • 3 plutony piechoty
  • dowódca plutonu – porucznik, poczet z zastępcą dowódcy, gońcem, obserwatorem, woźnicą wraz z biedką amunicyjną
  • 3 drużyny po 19 żołnierzy uzbrojonych w karabiny wz. 29 typu Mauser i 1 rkm typu Browning wz. 28
  • w plutonie znajdował się ponadto 1 karabin ppanc wz. 35 Ur
 • drużyna granatników z 3 sekcjami granatników 46 mm wz. 36, razem 14 żołnierzy, 3 granatniki, biedka amunicyjna
 • drużyna gospodarcza
 • szef kompanii, podoficer broni, rusznikarz, podoficer żywnościowy, podoficer gospodarczy
  • obsługa kuchni polowej
  • wozy taborowe: 2 z amunicją, przykuchenny, bagażowy

Razem w kompanii: 4 oficerów, 228 podoficerów i szeregowych, 9 rkm, 3 karabiny ppanc, 3 granatniki, 16 koni, 4 wozy taborowe, 4 biedki, kuchnia polowa

Kompania ciężkich karabinów maszynowych

 • 3 plutony ckm w każdym 3 ckm typu Browning wz. 30 przewożone na biedkach
 • pluton ckm na taczankach z 3 ckm
 • pluton moździerzy z 2 działonami moździerzy 81 mm wz. 31, typu Stokes-Brandt
 • drużyna gospodarcza

Pluton łączności

 • sekcja łącznicy telefonicznej
 • 4 patrole telefoniczne
 • sekcja radiostacji typu N-2

Drużyna sanitarna (3 podoficerów sanitarnych + 4 sanitariuszy) Drużyna organizowała dwa patrole (w każdym 1 podoficer sanitarny + 2 sanitariuszy noszowych) i dysponowała konnym wozem sanitarnym oraz wozem taborowym z wyposażeniem.

Razem batalion piechoty obejmował 24 oficerów, 917 podoficerów i szeregowych, 27 rkm, 12 ckm, 9 granatników 46 mm, 9 karabinów ppanc Ur 35, 2 moździerze 81mm, 150 koni, 37 biedek, 3 taczanki, 37 wozy taborowe, 4 kuchnie polowe, 6 rowerów, 1 radiostacja typu N-2

Kompania zwiadowcza

 • pluton kolarzy
  • 2 drużyny po 19 żołnierzy
 • pluton kawalerii
  • 5 sekcji liniowych
  • 2 sekcje rkm
 • drużyna gospodarcza

Kompania przeciwpancerna

 • 3 plutony, w każdym 3 działony armat 37 mm wz. 36
 • drużyna gospodarcza

Pluton artylerii piechoty

 • dowódca plutonu
 • zastępca dowódcy
 • 2 działony armat 75 mm wz. 02/26
 • 2 patrole telefoniczne (konny i pieszy)

Pluton pionierów

 • 4 drużyny wyposażone w 60 mb kładki piechoty typu P-29, 10 łodzi typu T-35, 8 pontonów typu LMPD, 128 kg materiałów wybuchowych,

Pluton przeciwgazowy

 • patrol rozpoznawczy
 • 2 drużyny

Pluton łączności

 • 2 sekcje łącznic telefonicznych
 • 5 patroli telefonicznych
 • sekcja optyczna
 • sekcja radiostacji typu N-1

Kompania gospodarcza

 • pluton zaopatrzenia
 • pluton żywnościowy
 • pluton naprawczy

Drużyna sanitarna

 • 2 patrole sanitarne (w każdym 1 podoficer sanitarny + 2 sanitariuszy noszowych)

Łącznie w pułku: 91 oficerów, 3212 podoficerów i szeregowych, 87 lub 85 rkm, 36 ckm, 27 granatników, 6 moździerzy 81mm, 29 karabinów ppanc, 9 armat ppanc 37mm wz. 36, 2 armaty 75mm wz. 02/26, 664 koni, 1 samochód

Przypisy edytuj

 1. a b Jagiełło 2007 ↓, s. 30.
 2. Jagiełło 2007 ↓, s. 53.
 3. Postanowienia władz wojskowych. „Przegląd Intendencki”. 1 (21), s. 187-189, lipiec–wrzesień 1931. Warszawa: Koło Oficerów Intendentów. 
 4. Jagiełło 2007 ↓, s. 67.
 5. Jagiełło 2007 ↓, s. 73.
 6. Jagiełło 2007 ↓, s. 77.

Bibliografia edytuj