Organizacje harcerskie

Organizacje harcerskieorganizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz poza jej granicami, wśród Polonii.

Kontur lilijki harcerskiej

Współczesne organizacje harcerskie

edytuj

Organizacje ogólnopolskie

edytuj

Organizacje lokalne

edytuj

Organizacje działające poza granicami kraju

edytuj

Historyczne organizacje i ruchy harcerskie

edytuj

Organizacje działające przed 1918

edytuj

Organizacje działające w latach 1918–1939

edytuj

Ruchy harcerskie działające w ramach ZHP w latach 1918–1939

edytuj

Organizacje skautowe działające w latach 1918–1939

edytuj

Organizacje działające w latach 1939–1945

edytuj

Organizacje „pseudoharcerskie”

edytuj

Organizacje harcerskie działające po 1980

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj