Organy ścigania

instytucja państwowa wykonująca zadania z zakresu egzekwowania prawa

Organy ściganiaorgany, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw. W Rzeczypospolitej Polskiej są nimi w sprawach karnych organy prokuratury, na których zlecenie i pod których nadzorem działają służby mundurowe:

Powyższe służby, podobnie jak różne państwowe inspekcje lub straże gminne, Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka itp. mogą natomiast pełnić samodzielnie (bez udziału prokuratury) rolę organów ścigania w sprawach wykroczeń.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj