Organy ścigania

instytucja państwowa wykonująca zadania z zakresu egzekwowania prawa
Jeden z organów ścigania RP – Policja

Organy ściganiaorgany, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw.

Organami ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej są:

Zobacz teżEdytuj