Orientacja krystalograficzna

Orientacja krystalograficzna określa ułożenie sieci krystalicznej monokryształu w stosunku do zewnętrznego układu odniesienia (np. krawędzi i płaszczyzn ograniczających kryształ).